Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Realizacja uproszczeń w praktyce - relacja z seminarium ENRD

22.02.2018

Seminarium “Putting simplification into practice” zorganizowane zostało przez Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PK ENRD)  6 lutego 2018 r. w Brukseli

W seminarium uczestniczyło ponad 70 przedstawicieli lokalnych grup działania, instytucji zarządzających, agencji płatniczych, władz lokalnych, krajowych sieci obszarów wiejskich z 23 państw członkowskich UE, jak również Komisji Europejskiej, PK ENRD i europejskiej sieci obszarów rybackich (FARNET). Polskę reprezentował Krzysztof Kwatera, LGD Dolina Raby, Pełnomocnik Zarządu Polskiej Sieci LGD ds. współpracy oraz Joanna Gierulska, z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW.

Warsztaty zatytułowane "Realizacja uproszczeń w praktyce" dotyczyły problemu, w jaki sposób uprościć wdrażanie podejścia LEADER/CLLD w obecnym okresie programowania, jak również, jak uczynić uproszczenie jednym z priorytetów na przyszłość.

Kluczowe zagadnienia w obecnym okresie obejmowały: harmonizację systemów wdrażania podejścia LEADER/RLKS z zasadami Leader; kontroli i sankcji; usprawnienie wdrożenia na poziomie lokalnej grupy działania (LGD).

Biorąc pod uwagę priorytety uproszczeń na przyszłość, uczestnicy dyskutowali na temat:

 • wsparcia przygotowawczego i technicznego;
 • wielosektorowego i zintegrowanego podejścia;
 • wyboru lokalnych strategii rozwoju i zatwierdzania projektów;
 • możliwych rozwiązań w celu zapewnienia terminowego wdrożenia podejścia LEADER na poziomie lokalnym.

Prezentacje dostępne są na: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-leader-simplification_en

Podczas spotkania poinformowano o wnioskach, jakie wynikają z badania wśród LGD przeprowadzonego przez PK ENRD w końcu ubiegłego roku. Przedstawili je Susan Grieve i Peter Toth z PK ENRD. Najważniejsze z nich to:

 • Podejście oddolne, LGD i LSR są najbardziej istotnymi elementami Leadera;
 • Kluczowe ograniczenia dla LGD i wnioskodawców w zakresie wdrażania Leader są poza LGD;
 • Poziom wymagań ze strony Instytucji Zarządzających/Płatniczych zwiększył się dla większości LGD w stosunku do okresu 2007-2013 wraz ze zmniejszeniem autonomii LGD i swobody opracowywania innowacyjnych rozwiązań;
 • LGD spędzają większość czasu na "wspieraniu rozwoju projektów", a następnie "na raportowaniu Instytucjom Zarządzającym [w Polsce – Instytucjom Pośredniczącym]";
 • LGD chcą poświęcić więcej czasu na "animację", "innowacje" oraz współpracę z innymi LGD i zainteresowanymi stronami na szczeblu krajowym i unijnym;
 • Prostsze formularze wniosków i proces ich składania, znacząco zwiększyłyby zdolność LGD do osiągnięcia strategicznych celów LSR;
 • Odpowiednia pomoc i wsparcie dla LGD ze strony Instytucji Zarządzających i KSOW pozwoli na "zapewnienie lepszego i wzajemnego zrozumienia oczekiwań wynikających z kontroli";
 • 47% LGD popiera wzrost ich niezależności i odpowiedzialności.

John Grieve z PK ENRD przedstawił z kolei wyniki nieformalnej Grupy Refleksyjnej, utworzonej przez DG AGRI, składającej się z przedstawicieli LGD, Instytucji Zarządzających, Agencji Płatniczych, sieci KSOW i DG AGRI. Wyniki pracy Grupy (zalecenia i uwagi) zebrano w 12 zbiorach zagadnień. Wspólne punkty to:

 • Regulacje unijne muszą chronić podejście LEADER
 • LGD odchodzą od podejścia – więcej jasności w ich działaniu i koncentracji na LSR, jaśniejsza odpowiedzialność
 • Wzmocnienie podejmowania decyzji przez LGD
 • Wzmocnienie sieciowania
 • Specjalne grupy doradcze i komitety dla podejścia LEADER/RLKS
 • Rozszerzenie dostępności funduszy
 • Jedna instytucja zarządzająca dla LGD
 • LGD jako one-stop shop dla Beneficjentów
 • Szybsza selekcja projektów.

Podczas seminarium Guido Castellano z DG AGRI, przedstawił informacje z Komunikatu Komisji Europejskiej o przyszłości żywności i rolnictwa (komunikat ukazał się 29 listopada 2017 r.) pod kątem tematyki seminarium. W Komunikacie są bowiem zapisy dotyczące większych uproszczeniach w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej, jak i większym nastawieniu na efekty. G. Castellano przytoczył słowa Przewodniczącego Komisji Europejskiej J.C. Junckera: Potrzebujemy budżetu nakierowanego bardziej na rezultaty niż przepisy. Droga prowadząca donikąd, zbudowana wg przepisów, pozostaje dalej drogą donikąd. Nie powinniśmy wydawać pieniędzy tylko kierując się zasadami. To ważne. Ale powinniśmy inwestować mając na uwadze rezultaty.

Przeczytaj notatkę z seminarium pt. „Realizacja uproszczeń w praktyce” (“Putting simplification into practice”) w Brukseli w dniu 6 lutego 2018 r. – pobierz dokument

Notatkę przygotował: Krzysztof Kwatera, LGD Dolina Raby, Pełnomocnik Zarządu Polskiej Sieci LGD ds. współpracy e-mail: kwatera@onet.pl, tel. 600 856 37


Udział w seminarium pana Krzysztofa Kwatery został sfinansowany ze środków Jednostki Centralnej KSOW.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009