Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Program BIOSTRATEG – innowacje dla rolnictwa, leśnictwa i środowiska – relacja z konferencji

05.03.2018

W dniu 27 lutego br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja „Program BIOSTRATEG – innowacje dla rolnictwa, leśnictwa i środowiska”, podczas której zaprezentowane zostały przykładowe rezultaty dotychczas realizowanych projektów. Program BIOSTRATEG to strategiczny program badań i prac rozwojowych, który został uruchomiony w 2013 roku przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Konferencję otworzył Minister Krzysztof Jurgiel, który podkreślił, że wydarzenie to wpisuje się w intensywnie podejmowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi od dwóch lat działania na rzecz transferu wiedzy i innowacji. Działania te mają być w bieżącym roku jeszcze bardziej wzmocnione, w szczególności dzięki wykorzystaniu potencjału Sieci innowacji na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi (SIR).

Minister zaznaczył, że po stronie sektora badań i rozwoju angażowane są przede wszystkim instytuty naukowe i państwowe jednostki doradztwa rolniczego - dziesiątki  pro-innowacyjnych projektów realizowanych jest przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego i partnerów sieci SIR. Podejmowane są również działania międzynarodowe np. wspólne deklaracje polityczne w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w tym tzw. inicjatywa BIOEAST, która dotyczy współpracy Europy Środkowo-Wschodniej na rzecz rolnictwa, akwakultury i leśnictwa w biogospodarce w ramach Programu Horyzont 2020.

W kontekście tematyki konferencji podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki poinformował, że Komisja Europejska zaproponowała w przyszłej perspektywie UE wzrost roli innowacji i transferu wiedzy w podnoszeniu konkurencyjności sektora rolnego i realizacji nowych wyzwań, np. w zakresie środowiska i klimatu. Na forum Unii Europejskiej rozpoczęła się już praca nad rozwiązaniami, które będą stosowane w przyszłej perspektywie finansowej Wspólnej Polityki Rolnej. Komisja planuje m.in. silniejszą integrację działań PROW (w zakresie transferu wiedzy, doradztwa, działania „Współpraca”) z programem Horyzont. Możliwe rozwiązania w tym zakresie dyskutowane były na zorganizowanej w zeszłym tygodniu przez MRiRW i CDR konferencji z udziałem Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Doradców EUFRAS.

- Oprócz budowania i wspierania kanałów przepływu wiedzy i innowacji ministerstwo podjęło własne działania pro-innowacyjne. Ubiegamy się o trzy duże projekty w ramach Programu GOSPOSTRATEG. Dotyczą one ubezpieczeń rolniczych, gospodarstw opiekuńczych i wykorzystania owadów jako alternatywnego źródła białka paszowego - poinformował wiceminister Ryszard Zarudzki.

Ważną rolę w procesie transferu wiedzy i innowacji do praktyki gospodarczej pełni Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego dyrektor, prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia, związane ze wsparciem polskiego sektora rolno-żywnościowego w obszarze badań i rozwoju.

− NCBR ma za zadanie pośredniczyć pomiędzy problemami, które są formułowane, jako te które powinny być rozwiązane i do ich rozwiązania niezbędne jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych a tymi, którzy tych rozwiązań mogą się podjąć − scharakteryzował działania NCBR prof. Chorowski.

− Niewątpliwie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest ukierunkowane na takie prace badawcze, które co do zasady mogą znaleźć zastosowanie w szeroko rozumianej praktyce gospodarczej. Zatem po kilku latach mogą pozytywnie wpłynąć na przychody podatkowe państwa, czy też na uniezależnienie się państwa, w strategicznych dziedzinach, od decyzji stron trzecich.

Główne założenia programu przypomniała prof. dr hab. Ewa Ratajczak − przewodnicząca Komitetu Sterującego Programu Biostrateg. Podkreśliła, że jego kierunki są zbieżne ze Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i wpisują się w globalne trendy i koncepcje rozwojowe.

− Zasadniczym celem programu Biostrateg jest wyjście z pułapki przeciętności − podkreśliła profesor Ratajczak, zaznaczając jednocześnie, że domeną programu jest biogospodarka.

− W Polsce filarami biogospodarki są rolnictwo i leśnictwo z powiązanymi przemysłami. Program BIOSTRATEG jest bardzo efektywnym instrumentem wsparcia polityki państwa w sferze innowacyjności biogospodarki, a dziedzina ta ma bardzo duży potencjał rozwojowy. Profesor Ewa Ratajczak zaznaczyła, że zasadnicze znaczenie ma tutaj czas. Czas życia innowacji i przewagi konkurencyjnej w obecnych realiach jest coraz krótszy. Tylko szybka rynkowa implementacja daje szansę na rynkowy sukces i większą konkurencyjność.

Wśród zaprezentowanych na konferencji projektów znalazły się:

- „Gutfeed − innowacyjne żywienie w zrównoważonej produkcji drobiarskiej” (kliknij, żeby pobrać)

- „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju” (kliknij, żeby pobrać)

- „Opracowanie inteligentnej i innowacyjnej metody oceny fizjologicznego stanu roślin z wykorzystaniem obrazowania multispektralnego w zrównoważonej produkcji roślinnej” (kliknij, żeby pobrać)

- Technologia przetwarzania surowców i odpadów rolniczych do kwasu D-mlekowego (D-LA) i (S)-(-)-2-chloropropionowego i (S-MCP), półproduktów do otrzymywania biodegradowalnych polimerów i nowoczesnych herbicydów” (kliknij, żeby pobrać)

- „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego − zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050 (LCAgri)” (kliknij, żeby pobrać)


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009