Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Małe projekty kluczem do wielkich przemian!

30.05.2018

Do 53 Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich trafi prawie osiem milionów złotych na realizację projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019.

W obecności podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego 29 maja w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi miało miejsce uroczyste podpisanie umów pomiędzy Partnerami KSOW a Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Wiceminister złożył gratulacje za wysokiej jakości projekty i zaznaczył, że projekty te stanowią poligon doświadczalny dla wspierania rozwoju wsi. Podkreślił wartość sieciowania, nawiązywania kontaktów i wzbogacania wiedzy na temat problemów i rozwiązań dla obszarów wiejskich, jakie daje współpraca. Wspomniał o istotnym przesłaniu, które daje hasło jednej z irlandzkich organizacji wiejskich – „Małe projekty kluczem do wielkich przemian”. Zaznaczył również, że w kolejnym okresie programowania niezwykle istotne będzie nadal budowanie sieci, szukanie innowacyjnych sposobów komunikowania i przepływu informacji.

Podczas spotkania Partnerzy KSOW mieli możliwość krótkiego zaprezentowania swojego projektu. „Drugie domy jako możliwość podniesienia dochodów i zatrudnienia na wsi”, „Zostań na wsi – to się opłaca” czy „Akademia Umiejętności Animatora LGD” to tylko niektóre z wielu operacji, których realizacja przyczyni się do przemian na obszarach wiejskich. Lista ocenionych operacji została zamieszczona na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Ryszard Kogut, Zastępca Dyrektora Biura Pomocy Technicznej MRiRW, podczas spotkania wspomniał o zamiarze MRiRW, by kolejna, trzecia już edycja konkursu w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich odbyła się jeszcze w tym roku – w ostatnim kwartale 2018 roku planowane jest ogłoszenie konkursu po to, by dać operatorom projektów więcej czasu na ich realizację.

W ramach Konkursu nr 2/2018 do Jednostki Centralnej KSOW wpłynęło 78 wniosków, z czego 4 wnioski przekazano do właściwych jednostek KSOW ze względu na regionalny zasięg operacji. W wyniku oceny merytorycznej Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) wyłoniła 53 operacje do realizacji w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 na łączną kwotę 7 893 592 zł. 

 Z kolei uroczyste podpisanie umów na realizację operacji w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 pomiędzy partnerami Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) jak i Sieci KSOW oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie miało miejsce w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 28 maja. Do 3 Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, składających wnioski na poziomie krajowym w ramach SIR trafi  424 526 zł. na realizację operacji w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019. Dodatkowo podpisano 9 umów o łącznej wartości 1 350 663 zł. na realizację przez ośrodki doradztwa rolniczego projektów w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW. W spotkaniu uczestniczyli Pan Minister Ryszard Zarudzki, dyrekcja Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, jak i dyrektorzy wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełni zarówno funkcję Jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) oraz jest odpowiedzialne za koordynację Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).


Galeria - zobacz

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009