Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Posiedzenie Strategicznej Grupy Roboczej ds. Systemu Innowacji i Wiedzy w Rolnictwie

04.07.2018

Posiedzenie Strategicznej Grupy Roboczej ds. Systemu Innowacji i Wiedzy w Rolnictwie (SWG AKIS) przy Stałym Komitecie ds. Badań w Rolnictwie (SCAR)

W dniach 26 – 27.06.2018 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Strategicznej Grupy Roboczej ds. Systemu Innowacji i Wiedzy w Rolnictwie (SWG AKIS) przy Stałym Komitecie ds. Badań w Rolnictwie (SCAR). Grupa SWG AKIS, uruchomiona na początku 2010 r., koncentruje się na poprawie funkcjonowania systemów wiedzy i innowacji w biogospodarce. W 2016 r. rozpoczęła swój czwarty mandat, który zakończy się w 2018 r. Spotkania SWG AKIS odbywają się w poszczególnych państwach, których przedstawiciele biorą udział w pracach grupy. W posiedzeniu w Warszawie uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Posiedzenie grupy SWG AKIS w Polsce otworzył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie doradztwa rolniczego dla zapewnienia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Stwierdził, że transfer wiedzy i innowacji do praktyki rolniczej jest możliwy dzięki zaangażowaniu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania służb doradczych jest ważne w kontekście opracowywanej strategii dla wsi i rolnictwa i jest jednym z priorytetów resortu. W pierwszym dniu posiedzenia uczestniczył również Podsekretarz Stanu – Pan Ryszard Zarudzki.

W dwudniowym programie grupy SWG AKIS przeprowadzono dyskusję w szczególności nad:

  • projektem wytycznych polityki SCAR AKIS, ARCH, FOOD SYSTEMS nt. oceny wpływu badań,
  • postępem prac w realizacji badania synergii pomiędzy funduszami unijnymi,
  • sposobami komunikacji i informowania o realizacji projektów interaktywnych na podstawie przykładów projektów prezentowanych podczas spotkania,
  • doświadczeniami z realizacji przykładowych projektów Erasmus + pod kątem ich wykorzystania w rolnictwie,
  • założeniami związanymi z systemem wiedzy i innowacji oraz działaniami na rzecz wsparcia współpracy, wymiany wiedzy i informowania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.

Uczestnicy spotkania w Warszawie reprezentowali różne środowiska: naukę, doradztwo, izby rolnicze, administrację. Poruszane tematy wywołały ożywioną dyskusję.

Dotychczas grupa przygotowała dwa dokumenty tj.: Wytyczne polityki (policy brief) SWG SCAR-AKIS w zakresie przyszłości doradztwa oraz Wytyczne polityki SWG SCAR-AKIS w zakresie nowego podejścia do systemów szkolnictwa rolniczego. Obecnie trwają prace nad raportem podsumowującym prace grupy w ramach czwartego mandatu.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009