Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wiosenno-letnia edycja 2018 magazynu sieciowego ENRD "Rural Connections"

10.08.2018

Wiosenno-letnia edycja 2018 magazynu sieciowego ENRD "Rural Connections" jest już dostępna w języku angielskim. Magazyn publikowany jest w ważnym momencie dla polityki rozwoju obszarów wiejskich, kiedy w ostatnich miesiącach Wieloletnie Ramy Finansowe krystalizują się i nabierają kształtu - wraz z propozycjami Komisji Europejskiej dotyczącymi przyszłego budżetu UE opublikowanymi 2 maja br., oraz propozycjami legislacyjnymi dotyczącymi Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. z 1 czerwca 2018 r. Propozycja zmodernizowanej i uproszczonej WPR na przyszły okres programowania 2021-2027 oparta jest na 9 celach odzwierciedlających ekonomiczne, środowiskowe i społeczne znaczenie polityki: zapewnienie należnych dochodów, wzrost konkurencyjności, przywrócenie równowagi w łańcuchu żywnościowym, działania dotyczące zmian klimatu, ochrona środowiska, zachowanie krajobrazu wiejskiego i bioróżnorodności, wsparcie odnowy pokoleniowej, żywotność obszarów wiejskich oraz ochrona jakości żywności i zdrowia, co prezentuje graf w wersji angielskiej. Więcej informacji w artykule.

Pobierz

Ponadto niniejsze wydanie magazynu koncentruje się na temacie odnowy pokoleniowej w rozwoju obszarów wiejskich analizując działania wspierające nowe pokolenie rolników w prowadzeniu gospodarstw rolnych. Jak młodzi rolnicy widzą swoją przyszłość i jak sobie radzą z potrójnym wyzwaniem dostępu do ziemi, dostępu do kapitału i dostępu do wiedzy - przedstawiono z perspektywy Komisji Europejskiej oraz prezesa Europejskiej Rady Młodych Rolników CEJA. Zaprezentowano również inicjatywy zwiększające atrakcyjność obszarów wiejskich.

W dziale dotyczącym Perspektywy obszarów wiejskich można przeczytać m.in. artykuł o tym, w jaki sposób ponadnarodowy projekt Erasmus + stworzył kwalifikacje edukacyjne LEADER. Międzynarodowy projekt pt. Transnational Education in LEADER Implementation (TELI2) realizowany jest we współpracy z polskim partnerem LGD Dolina Raby.

W sekcji aktualności ENRD podsumowano wykonane prace w ramach ENRD związane z Inteligentnymi Wioskami Smart Villages, takie jak: produkcja video w języku polskim prezentująca jak lokalne działania i cyfryzacja mogą usprawnić podstawowe usługi na obszarach wiejskich; portal Smart Villages Portal, służący gromadzeniu informacji zbieranych przez grupę tematyczną ENRD Smart Villages; publikacje ENRD poświęcone zagadnieniom Smart Villages pt. „Inteligentne wioski: rewitalizujące usługi wiejskie" oraz przykłady dobrych praktyk finansowanych z EFRROW pt. "Innowacje cyfrowe i społeczne na obszarach wiejskich”, a także materiały instruktażowe (briefings), studia przypadków i najważniejsze wydarzenia.

Pobierz

Zachęcamy do lektury.

Więcej publikacji European Network Rural Development na stronie: https://enrd.ec.europa.eu/publications_en


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009