Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Przyzagrodowy chów gęsi – relacja ze szkoleń w województwie podlaskim

02.10.2018

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu zorganizowała w terminie 17-20 września br. szkolenia pt. Przyzagrodowy chów gęsi szansą na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich. Szkolenia odbyły się w miejscowościach: Kłosówka, Ostrożany, Chutkowice oraz Narojki w gminie Drohiczyn.

Celem spotkań było nabycie przez uczestników praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu hodowli gęsi. Szkolenia były skierowane do kobiet niepracujących z gospodarstw wiejskich w wieku do 35 roku życia oraz kobiet powyżej 60 roku życia z terenów wiejskich. Uczestnicy szkolenia byli zainteresowani nową formą aktywności rolniczej, która do tej pory nie była promowana w ich gminie. Małe gospodarstwa prowadzone ekologicznymi metodami to idealne środowisko do chowu gęsi a szansa na dodatkowy dochód z tego typu działalności bardzo zainteresowała słuchaczy.

Podczas szkoleń zostały omówione zasady rolniczego handlu detalicznego, w ramach którego, potencjalni hodowcy mogą podjąć się pracy we własnym gospodarstwie w oparciu o żywność pochodzącą z własnej hodowli. Działalność rolna, którą propaguje Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi w województwie podlaskim jest alternatywą dla chowu trzody chlewnej dotkniętej ASF (afrykańskim pomorem wiń), na tych terenach.

W trakcie szkoleń zorganizowano warsztaty z przetwórstwa mięsa gęsiego, podczas których, ekspertki kulinarne Fundacji zaprezentowały jak przyrządzać np. gęś faszerowaną, półgęski, czerninę czy pierogi z gęsiny. W trakcie szkolenia uczestnicy wzięli udział w dyskusji na temat tego w jaki sposób ich działalność hodowlana może przełożyć się na zwiększenie dochodów gospodarstw rolnych i tym samym przełożyć się na integrację społeczno-zawodową tej grupy osób. Szkolenie było dofinansowane przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich i obejmie jeszcze dwa województwa tj. mazowieckie i świętokrzyskie, które będą organizowane wspólnie z lokalnymi grupami działania.

Więcej informacji o projekcie - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009