Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wsparcie sieciowania - relacja ze spotkania krajowych sieci obszarów wiejskich w Tallinie

12.10.2018

W 12. spotkaniu krajowych sieci obszarów wiejskich  udział wzięło 56 osób reprezentujących 19 państw członkowskich UE. Spotkania krajowych sieci organizowane są trzy razy do roku przez punkt kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD). Celem spotkania w Tallinie w dniach  17-18.09.2018 r. było aktywne włączenie krajowych sieci obszarów wiejskich w najnowsze zadania realizowane przez ENRD związane z modernizacją internetowych narzędzi, planowanym wydarzeniem podsumowującym dziesięciolecie działalności Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz powiązane z zagadnieniami z nowego obszaru tematycznego biogospodarka.

 

Pierwszego dnia spotkania Estońska Sieć Obszarów Wiejskich - gospodarz spotkania zorganizowała dla uczestników warsztaty w terenie w okolicach Tallina w 3 grupach tematycznych: gospodarka obiegu zamkniętego, odnawialne źródła energii oraz biogospodarka i rozwiązania ekologiczne. Celem warsztatów było pokazanie projektów finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Estonii, seminarium z prezentacją przykładowych projektów w ramach współpracy Nordycko-Bałtyckiej Sieci Obszarów Wiejskich oraz dyskusja na temat rozwiązań w zakresie tworzenia sieci kontaktów i wsparcia interesariuszy przez krajowe sieci moderowana przez przedstawicieli ENRD.

Drugi dzień spotkania zorganizowano w historycznym budynku dawnej elektrociepłowni pełniącej obecnie funkcje Tallińskiego Centrum Kultury. Rozpoczęła p. Reve Lambur - kierownik Estońskiej Sieci, która omówiła realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Estonii oraz główne obszary działalności sieci: LEADER, współpraca transnarodowa EIP, inteligentne wioski, lokalna żywność, rolnictwo społeczne. Dalsza część programu spotkania dotyczyła tematów inicjowanych przez Europejską Sieć: portal i narzędzia sieciowania, konferencja sieciująca oraz nowa grupa tematyczna ENRD nt. biogospodarki.

Na wstępie przedstawicielka Europejskiej Sieci zaprezentowała wyniki ankiety, wypełnionej przez potencjalnych uczestników w ramach przygotowań do spotkania, dotyczącej korzystania z zakładki sieciowanie (Networking) https://enrd.ec.europa.eu/networking_en i jej sekcji narzędzia sieciowania (NRN Toolkit) https://enrd.ec.europa.eu/networking/nrn-toolkit_en dostępnych na stronie internetowej ENRD. Pytania odnosiły się do częstotliwości korzystania z zakładki, doświadczenia, użyteczności i najbardziej popularnych sekcji. W kwestii nowych informacji i ulepszenia zakładki uczestnicy spotkania podkreślali znaczenie mediów społecznościowych, filmów video i Instagrama oraz wzajemnych połączeń i dobrych praktyk. Dla mieszkańców obszarów wiejskich ważne są informacje w ich narodowych językach, przy czym współpraca międzynarodowa wymaga treści po angielsku.
W wyniku przeprowadzonej na spotkaniu ankiety za pomocą narzędzia menti okazało się, że główne zmiany w zakładce sieciowanie powinny dotyczyć krótszych, prostszych wiadomości oraz lepszej ich dostępności.

Następnie uczestnicy w grupach zbadali możliwości podjęcia wspólnych działań mających na celu udoskonalenie zakładki narzędzia sieci (NRN Toolkit), które mają pomóc KSOW w realizacji ich głównych celów i zadań. Zwracano uwagę na konieczność poprawy narzędzi oraz wprowadzenie następujących zmian: bezpośredni dostęp bez konieczności kilkukrotnego klikania, poprawa powielanych zakładek i informacji, założenie filtra według zainteresowań użytkowników (różne kategorie), bardziej typowe nagłówki, wizualizacja aktualizacji, wprowadzenie możliwości zarządzania danymi w swoich profilach sieci np. w przypadku konieczności uaktualniania informacji, podanie głównego kontaktu w nagłówku profilu sieci każdego kraju, zestaw porad jak zrobić dobry film, kampanię promocyjną sieci, filmy w stylu "Mówiące głowy" promujące przykłady najlepszych praktyk w sieci, które mają być wykorzystane jako wskazówki przez inne sieci, dobre przykłady sieciowania, sieci mogą pomóc w określeniu listy zainteresowań użytkowników poprzez zgłaszanie potencjalnych zainteresowań za pomocą ankiety internetowej - najczęściej wybierane znajdą się na liście.

W związku z planowaną konferencją sieciującą Networking Conference (11-12 kwietnia 2019 r. w Brukseli) z udziałem 450 osób, uczestnicy wymieniali pomysły na temat jak krajowe sieci mogą zaangażować się w program wydarzenia. Zastanawiano się w trzech grupach nad zakresem poszczególnych elementów takich jak: sesja plenarna - konferencja, warsztaty – interaktywne sesje i targowisko – miejsce na stoiska krajowych sieci obszarów wiejskich. Planowane jest zaangażowanie partnerów, budowanie sieciowania również w kontekście przyszłości i przyszłej polityki, tematyka LEADERa/ RLKS, strefa dotycząca wymiany doświadczeń i informacji, konkurs na najlepszą praktykę. Przedstawiciel ENRD przedstawił cele konkursu oraz propozycje kategorii nagród i kryteria wyboru. Aby ułatwić krajowym sieciom udział w konkursie Europejska Sieć zapowiedziała zorganizowanie w listopadzie br. warsztatów https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-project-examples-and-good-practices-approaches-collection-and_en na temat podejścia w zakresie zbierania i upowszechniania przykładów projektów i dobrych praktyk.

Ostatni punkt spotkania poświęcono nowo powstałej grupie tematycznej ENRD dotyczącej biogospodarki i potencjalnemu zaangażowaniu przedstawicieli KSOW w rozpoczęte prace, a także sposobom wymiany wiedzy i dobrych praktyk w tym zakresie. Przedstawiciele ENRD przedstawili skład grupy oraz oczekiwania w stosunku do jej prac.

12 spotkanie krajowych sieci obszarów wiejskich zostało zorganizowane w rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości przez Estonię. Z tej okazji w salach Tallińskiego Centrum Kultury odbyło się, z udziałem estońskich przedstawicieli organizacji rolniczych i działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz beneficjentów, oficjalne otwarcie wystawy prezentującej projekty finansowane z PROW pt. „Rozwój obszarów wiejskich w Estonii – 100 projektów na 100-lecie”. Celem wystawy jest pokazanie szerszej publiczności, na co przeznaczane i wykorzystywane są środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Estonii. Estońska Sieć Obszarów Wiejskich działająca w ramach Rolniczego Centrum Badawczego zebrała przykłady dobrych praktyk na temat estońskiego rolnictwa  i życia na wsi. Wystawa jest prezentem dla Estonii – 100 projektów wiejskich, które poprawiły życie Estończyków i ułatwiły dalszy rozwój. Podczas uroczystości wręczono nagrody dla najlepszych projektów w następujących kategoriach: innowacje i transfer wiedzy, rolnictwo i leśnictwo, programy rolno-środowiskowe, wytwarzanie produktów spożywczych, przedsiębiorczość wiejska oraz rozwój społeczności i rozwój obszarów wiejskich. Zaproszeni beneficjenci podzielili się swoimi wrażeniami z realizacji nagrodzonych projektów.

Kolejne spotkanie krajowych sieci rozwoju obszarów wiejskich planowane jest w lutym 2019 r. w Irlandii.

Przeczytaj notatkę z 12. spotkania krajowych sieci obszarów wiejskich  w Tallinie w dniach 17-18.09.2018 r. - pobierz

Notatkę sporządziła: Agata Markuszewska, JC KSOW Tłumaczenia stosowanych przez prelegentów pojęć i tytułów projektów zostały dokonane przez autorkę notatki.


Udział pani Agaty Markuszewskiej w spotkaniu finansowany był ze środków Jednostki Centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009