Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Ruszyła platforma e-learningowa na temat GIS!

30.10.2018

Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich na Rzecz Innowacji z siedzibą w Olsztynie realizuje operację „Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS na potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest przygotowanie platformy e-learningowej w technologii WWW służącej do upowszechniania wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS wspieranych analizami wielospektralnymi na podstawie zobrazowań dostępnych z pułapu satelitarnego oraz BSP w obszarze rolnictwa precyzyjnego. Platforma umożliwia dostęp do materiałów szkoleniowych oraz wykonywanie samodzielnie zadań związanych z monitorowaniem stanu upraw na obszarze gospodarstwa rolnego oraz na obszarze gminy lub powiatu.

W ramach operacji przygotowano stronę internetową projektu, opracowano materiały dydaktyczne z pytaniami testowymi oraz dane testowe GIS potrzebne do uruchomienia platformy, przeprowadzono 2 dniowe szkolenie w Olsztynie oraz szkolenie w konwencji webinarium w celu przygotowania użytkowników do korzystania z platformy. W ramach upowszechniania projektu zaplanowano publikacje w prasie i portalach branżowych.

Operacja skierowana jest do osób w obszarze rolnictwa związanego z uprawą polową, w szczególności do gospodarstw rolnych powyżej 10 ha gruntów rolnych, producentów nawozów sztucznych, nasion oraz ich głównych dystrybutorów, doradców rolnych, producentów maszyn rolniczych, urządzeń pomiarowych UAV, odbiorników GPS, czujników, sensorów montowanych w maszynach rolniczych, innych urządzeń diagnostycznych, stacji chemiczno – rolniczych, szkół rolniczych, jednostek naukowych z obszaru rolnictwa oraz do administracji rządowej i samorządowej.

Opracowana w ramach realizacji Operacji Platforma e-learningowa umożliwiająca prowadzenie ćwiczeń w środowisku GIS posiada dedykowane środowisko pracy udostępnione za pośrednictwem formularzy WWW.

Składa się z następujących modułów:

 1. moduł zarządzania użytkownikami,
 2. moduł zarządzania szkoleniami, moduł zarządzania repozytorium,
 3. moduł zarządzania danymi GIS.

Poszczególne moduły będą oferowały szereg funkcjonalności związanych m.in.: 

 • logowaniem użytkowników, komunikacji z trenerami,
 • publikacji materiałów szkoleniowych,
 • przeglądania materiałów szkoleniowych, sprawozdawczości,
 • repozytorium niezbędnych do realizacji ćwiczeń danych GIS,
 • możliwość edycji danych wektorowych,
 • wyświetlania obrazów rastrowych dla scen satelitarnych Sentinel oraz zdjęć lotniczych w tym z poziomu DRON,
 • podłączania danych INSPIRE,
 • pracy na plikach związanych z numerycznym modelem terenu DTM oraz numerycznym modelem powierzchni DSM,
 • prowadzenia analiz przestrzennych tych zdefiniowanych w scenariuszach testowych oraz własnych tworzonych przez użytkowników platformy.

Wszystkie funkcjonalności są zbudowane w oparciu o rozwiązania typu „open source” umożliwiające ich swobodne wykorzystywanie przez poszczególnych użytkowników bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z licencjami. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej projektu www.gisinnrol.pl w celu skorzystania z platformy.

Więcej informacji o projekcie - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009