Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zakończono realizację projektu dla liderów Sieci Najciekawszych Wsi

06.11.2018

Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi zakończyło realizację wyjątkowego projektu. Głównym celem operacji był zrównoważony rozwój obszarów wiejskich poprzez podniesienie wiedzy przedstawicieli miejscowości objętych Strategią Sieci Najciekawszych Wsi (SNW) w zakresie spełnienia przez ich wsie standardów marki oraz przygotowanie ich do uzyskania Certyfikatu Uczestnika SNW. Wszystko dzięki organizacji szkoleń i przeprowadzeniu szeregu działań informacyjno-promocyjnych w okresie od marca do końca października 2018 r.

Operacja pn. „Pomysł na wieś - Sieć Najciekawszych Wsi elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” otrzymała dofinansowanie w wysokości 60 257,07 zł ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Na przełomie sierpnia i września sołtysi, członkowie organizacji wiejskich, a także przedstawiciele lokalnych społeczności i samorządów zaangażowanych w proces powstawania Sieci Najciekawszych Wsi wzięli udział w innowacyjnych szkoleniach z zakresu wdrażania marki SNW.

Każde szkolenie obejmowało część wprowadzającą do strategii i do procedur SNW oraz część kreacyjną, poświęconą tworzeniu ofert w ramach Sieci. Zespołowa praca służyła zarówno wykreowaniu nowatorskich rozwiązań, jak i podniesieniu kompetencji uczestników i zwiększeniu ich zaangażowania w działania Sieci.

Bliźniacze szkolenia odbyły się w dniach 23-24.08.2018 r. w Mościsku oraz 03-04.09.2018 r. w Cekcynie.

Cel główny został zrealizowany m.in. poprzez osiągnięcie założonych wcześniej celów szczegółowych:

 • podniesienie wiedzy uczestników w obszarze założeń Księgi Standardów Marki (wraz z identyfikacją wizualną) i zasad jej stosowania,
 • pomoc uczestnikom w określeniu dróg i zakresów współpracy w ramach SNW,
 • pomoc w spełnieniu przez wsie warunków uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi oraz przygotowanie wsi do oceny akredytującej,
 • pomoc uczestnikom operacji w dopracowaniu wstępnych komunikatów i opowieści wsi,
 • podniesienie wiedzy uczestników w zakresie wyboru elementów dziedzictwa wsi do zaprezentowania w ramach oferty podstawowej (według kryterium zgodności z opowieścią),
 • przekazanie instrukcji w zakresie wypełniania formularza oferty podstawowej wsi,
 • zainspirowanie uczestników do dalszego rozwijania opowieści i ofert miejscowości w ramach Sieci i poszerzenie ich wiedzy w zakresie nowoczesnych form udostępniania dziedzictwa kulturowego,
 • upowszechnienie technik rozwoju wewnętrznego wsi, jako sposobu na zapewnienie żywotności wsi w ramach konsultacji telefonicznych i on-line świadczonych przez ekspertów w okresie od marca do końca października 2018 r.,
 • zainteresowanie społeczeństwa tematyką wiejską poprzez udostępnianie walorów wsi o wartościach poznawczych i edukacyjnych,
 • promocję modelowych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich dzięki wydaniu materiałów promocyjno-informacyjnych: serwisu internetowego i folderów promocyjnych,
 • zachowanie dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich i tradycyjnie pojmowanych walorów wiejskości,
 • zwiększenie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez podniesienie atrakcyjności miejscowości będących uczestnikami Sieci Najciekawszych Wsi,
 • promocję dziedzictwa polskiej wsi i sprawienie, że stanie się ono interesujące i ważne dla uczestników polskiej i europejskiej kultury, wesprze proces budowania tożsamości Polaków oraz przyczyni się do jego ochrony.

Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych była możliwa dzięki przeprowadzeniu szeregu działań: szkoleń, konsultacji telefonicznych i on-line prowadzonych przez ekspertów oraz wydaniu folderów promocyjnych i serwisu internetowego.

Już od początku prac nad koncepcją Sieci Najciekawszych Wsi zakładano, że ma być ona odpowiedzią na problemy, z którymi od lat zmagają się obszary wiejskie. To m.in. brak dostrzegania przez turystów atrakcyjności wsi, utrata jej pierwotnego charakteru czy utrzymujący się niższy poziom życia mieszkańców wsi.

Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi i rozwój obszarów wiejskich są sztandarowymi celami całej Sieci. Realizacja niniejszej operacji, poprzez podniesienie kompetencji i zwiększenie wiedzy mieszkańców w zakresie m.in. wdrażania standardów SNW i przygotowanie wsi do certyfikacji będzie kolejnym niezwykle istotnym krokiem w wypracowaniu unikatowego i innowacyjnego narzędzia. Instrumentu, który dzięki swojemu zasięgowi przyczyni się do znacznego zwiększenia atrakcyjności, a co za tym idzie – rozwoju i promocji obszarów wiejskich.

Więcej informacji o projekcie - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009