Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Klaster Bezpieczna Żywność - podsumowanie warsztatów

07.11.2018

Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie oraz Fundacją Nauka i  Edukacja dla Agrobiznesu w Warszawie w ramach  projektu pt. Rozwój współpracy sieciowej związanej z produkcją bezpiecznej żywności w ramach klastra, w dniach 16.10, 23.10 i 30.10.2018r. zorganizował blok trzech warsztatów pt. Rozwiązania dotyczące dystrybucji produktów i budowy marki w ramach klastra Bezpieczna Żywność.

Celem warsztatów był m.in. rozwój działań w ramach współpracy sieciowej, dystrybucja produktów żywnościowych oraz budowanie marki produktów.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie klastra Bezpieczna Żywność, podmioty zrzeszone w Polskiej Izbie Produktu Regionalnego i Lokalnego, przedsiębiorcy z obszaru rolno- spożywczego oraz z branży turystycznej i hotelarskiej.

Ideą podczas pierwszych warsztatów była analiza potrzeb, poznanie uwarunkowań, weryfikacja problemów oraz szukanie rozwiązań w ramach klastra Bezpieczna Żywność. Jedną z metod, która została wykorzystana była drabina problemów, która pozwoliła poznać ograniczenia zarówno ze stronów konsumentów jak i samych producentów. Aby umożliwić producentom rozpoznanie potencjalnych klientów wykorzystano model Persony. Dzięki tej metodzie poznanie modelowych przykładów klientów, pozwoli uczestnikom budować lepsze relacje z potencjalnym klientem oraz skutecznie prowadzić rozmowy sprzedażowe.

Na spotkaniu pokazane zostały dobre praktyki i przykłady jak łączyć produkty poszczególnych producentów poprzez utworzenie wspólnej oferty cateringowej, która będzie bazowała na produktach lokalnych oraz regionalnych. Uczestnicy dowiedzieli się jak rozwinąć nowy kanał dystrybucji poprzez wspólny sklep internetowy zrzeszający członków klastra. Powstał również pomysł utworzenia nowej wspólnej marki dla podniesienia konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw, której celem byłaby sprzedaż indywidualnych produktów na wspólnym stoisku.

Drugi etap warsztatów obejmował przegląd i selekcję rozwiązań problemów zidentyfikowanych przez producentów i konsumentów w trakcie poprzednich warsztatów. Uczestnicy wykorzystali jeden z modeli projektowych - selekcję pomysłów, metodę polegającą na grupowaniu pomysłów według przyjętych reguł, w celu wykrywania nowych relacji bądź strukturyzowania posiadanej wiedzy. Do tego zadania wykorzystano dwa narzędzia: matrycę oraz lejek pomysłów. Rozwiązania przy użyciu matrycy oceniane były według kryteriów: nakładu oraz wpływu. Celem tego ćwiczenia był przegląd rozwiązań prowadzący do wyeliminowania tych, które nie odpowiadają ustalonym kryteriom. Model lejka prezentowany na warsztatach to ścieżka dotarcia do finalnych rozwiązań na zasadzie selekcjonowania wartościowych rozwiązań. Podczas tych warsztatów rozpoczęto także prototypowanie usług
i procesów.

Podczas ostatniego z trzech zaplanowanych warsztatów w ramach projektu, kontynuowane były zagadnienia dotyczące prototypowania prowadzącego do powstania koncepcji. W wyniku poprzednich spotkań wypracowano propozycję rozwiązań związanych z tymi obszarami zgodnych z potrzebami doświadczeń uczestników warsztatów. Głębszej analizie poddany został pomysł dotyczący stworzenia strony internetowej (dotyczącej wspólnej oferty cateringowej zrzeszonych producentów). Był to jeden z wielu pomysłów, który oceniony został przez uczestników warsztatów jako pomysł niewymagający bardzo dużego zaangażowania i nakładu finansowego, natomiast potencjalnie niosący duże szanse na wypromowanie producentów klastra. Bazując na wspólnej ofercie internetowej uczestnicy starali się określić profil potencjalnego klienta, jak również kluczowe cechy produktu, które stanowiłyby wyznacznik jego jakości i niepowtarzalności. W drugiej części warsztatów uczestnicy próbowali określić zarówno ideę, na której bazować powinna wspólna oferta cateringowa jak również wyszczególnić elementy jakie powinny znaleźć się na stronie internetowej. Po omówieniu powyższych zagadnień uczestnicy warsztatów pracując w 3-4 osobowych grupach tworzyli projekt graficzny wspólnej oferty internetowej.

Udział w trzech warsztatach pozwolił uczestnikom wykorzystać w praktyce m.in. metodę Design Thinking tj. metodę twórczego i kreatywnego rozwiązywania problemów, kreacji rozwiązań innowacyjnych dla obszarów związanych z dystrybucją produktów i budowy marki.

Więcej informacji o projekcie - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009