Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Program GOSPOSTRATEG – innowacje na rzecz Planu dla Wsi

29.11.2018

W dniu 28 listopada 2018r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się kolejna konferencja z cyklu INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA POLSKIEGO ROLNICTWA. Tym razem celem konferencji była prezentacja projektów B+R, wybranych do finansowania w I konkursie otwartym w ramach strategicznego programu badań i prac rozwojowych pn. „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG”, w których w roli lidera lub członka konsorcjum uczestniczą instytucje resortu rolnictwa. Podczas konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele praktyki rolniczej, doradztwa, nauki, otoczenia gospodarczego i administracji, zaprezentowanych zostało osiem projektów Programu GOSPOSTRATEG, realizowanych z udziałem instytucji resortu rolnictwa.

Otwierając konferencję, podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki zwrócił uwagę, że Program GOSPOSTRATEG, wdrażany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  jest ukierunkowany na wyzwania rozwojowe wskazane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), a jego głównym założeniem jest wykorzystanie rezultatów badań na rzecz kształtowania krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Projekty z udziałem jednostek resortu rolnictwa, finansowane ze środków tego Programu,  są  dużym wsparciem w realizacji założeń Strategii, i wpisują się bezpośrednio priorytety Planu dla Wsi.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że ideą programu Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju jest wyjście z pułapek rozwojowych, w tym pułapki przeciętnego produktu - Polska powinna  wytwarzać takie produkty, w których możemy uzyskiwać przewagi i które mogą poszukiwane na świecie.

– Jak wykorzystać liczący się sektor naukowy, który posiadamy? Jak spożytkować nowe technologie? Jak przyspieszyć wdrożenia? Jak produkować żywność chętnie kupowaną przez innych, a nie tylko jakąkolwiek? – to pytania na które musimy szukać odpowiedzi wspólnie z naukowcami i producentami – powiedział Minister Ardanowski.

– Chcę wprowadzić zmiany w sposobie zadaniowania prac naukowych, w taki sposób, aby odpowiadały one tempu zmian zachodzących we współczesnym świecie. Musi wzrosnąć tempo wdrażania efektów badań naukowych do praktyki – powiedział szef resortu rolnictwa i dodał, że chce, aby zmiany te umożliwiały pełne wykorzystanie całego potencjału polskiego rolnictwa.

Projekty finansowane ze środków Programu GOSPOSTRATEG są dobrym przykładem takiego podejścia. Celem każdego z nich jest bowiem wdrożenie do praktyki rozwiązań wypracowanych w wyniku prac projektowych, przy czym realizowane z udziałem resortu rolnictwa projekty B+R dotyczą różnych obszarów społeczno-gospodarczych:

  • ubezpieczeń rolniczych,
  • alternatywnych źródeł białka paszowego, systemu wspomagania decyzji w zakresie optymalizacji nawożenia,
  • ulepszeń w kontroli fitosanitarnej,
  • nowych instrumentów sprzedaży na rynku rolnym,
  • gospodarstw opiekuńczych,
  • systemu zarządzania zasobami genowymi roślin użytkowych
  • ograniczenia marnowania żywności.

Prezentowane projekty wzbudziły duże zainteresowanie uczestników konferencji, o czym świadczyły liczne pytania do prelegentów. Szerokie rozpowszechnienie informacji o celach, zakresie i zakładanych efektach już na początkowym etapie realizacji projektów jest z punktu widzenia MRiRW szczególnie istotne, bowiem przyszłe, innowacyjne rozwiązania, wypracowane w ramach Programu GOSPOSTRATEG, będą wpływać na kształtowanie polityki wobec szeregu problemów strategicznych i priorytetów zdiagnozowanych w SOR i wdrażanych w ramach Planu dla Wsi. Informacje o projektowanych rozwiązaniach pozwolą więc zainteresowanym podmiotom i osobom na podjęcie współpracy z wykonawcami oraz na odpowiednio wczesne przygotowanie się do wykorzystania nowych instrumentów i możliwości.

PREZENTACJE DO POBRANIA:


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009