Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

VIII posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

05.12.2018

VIII posiedzeniu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w dniu 4 grudnia 2018 r. przewodniczył Zastępca Dyrektora Biura Pomocy Technicznej Pan Ryszard Kogut, w zastępstwie za Pana Ryszarda Zarudzkiego, Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządów województw oraz partnerów sieci.

Zgodnie z porządkiem obrad pierwszym punktem posiedzenia było podjęcie uchwały nr 35 w sprawie zmiany uchwały nr 6 z dnia 12 października 2015 r. dotyczącej powołania grupy tematycznej do spraw innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz uchwały nr 36 w sprawie zmiany Regulaminu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Następnie przedstawiciel Jednostki Centralnej KSOW – Pan Krzysztof Kwiatkowski przedstawił propozycję zmiany dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019.

Przedstawiciele grup tematycznych przedstawili opinie poszczególnych grup na temat zmiany Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie ich kompetencji:

  • Pan Henryk Skórnicki, Przewodniczący Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
  • Pan Paweł Krzeczunowicz w zastępstwie Przewodniczącego Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER.

Po wysłuchaniu opinii przedstawicieli grup tematycznych Zastępca Przewodniczącego Grupy Roboczej zaproponował dyskusję i głosowanie nad uchwałą nr 37 w sprawie zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019, które zakończyło się przyjęciem uchwały.

W dalszej części spotkania przedstawiciel Biura Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Igor Kamiński przedstawił informację na temat konkursu dla partnerów KSOW na rok 2019 r.

Następnym punktem posiedzenia było wystąpienie Pani Magdaleny Wardzyńskiej z BPT MRiRW, która przedstawiła Wytyczną w sprawie pomiaru wskaźników rezultatu określonych w Strategii komunikacji PROW 2014-2020.

Na zakończenie posiedzenia Zastępca Przewodniczącego Grupy Roboczej ds. KSOW Pan Ryszard Kogut, zaprosił do dyskusji a następnie podsumował ósme posiedzenie Grupy Roboczej.  

Dokumenty do pobrania:

  • Informacja na temat konkursu dla partnerów KSOW na rok 2019 r. oraz Wytyczna w sprawie pomiaru wskaźników rezultatu określonych w Strategii komunikacji PROW 2014-2020pobierz prezentację
  • Uchwała Nr 38 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  z dnia 02 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania drugiej informacji półrocznej z realizacji planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 - pobierz, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 38 - II Informacja półroczna z realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 – pobierz, Załącznik nr 1 do II  informacji półrocznej - pobierz

  • Uchwała Nr 37 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 - pobierz, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 37 - Dwuletni plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 z wprowadzonymi zmianami, z wyłączeniem działania 8 Plan Komunikacyjny – pobierz, Załącznik nr 2 - Dwuletni plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019, z wprowadzonymi zmianami w zakresie działania 8 Plan Komunikacyjny PROW 2014-2020 - pobierz
  • Uchwała nr 36 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - pobierz, Załącznik do Regulaminu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - Rachunek kosztów podróży -  pobierz
  • Uchwała nr 35  Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 z dnia 12 października 2015 r. dotyczącej powołania grupy tematycznej do spraw innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich -  pobierz

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009