Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Relacja ze spotkania z jednostkami doradztwa rolniczego

17.01.2019

W dniach 13 -14 grudnia 2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie kadry zarządzającej Centrum Doradztwa Rolniczego i 16 ośrodków doradztwa rolniczego. W spotkaniu wziął udział Pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Głównym celem spotkania było podsumowanie wyjazdu studyjnego do Irlandii i analiza rozwiązań obowiązujących w tym kraju, które mogłyby być zaimplementowane do polskiego systemu doradztwa rolniczego. Uczestnicy wyjazdu szczególnie podkreślali wzorowe powiązanie nauki i doradztwa rolniczego, zapewniające efektywny transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Ścisłej współpracy instytutów badawczych i jednostek doradczych, oprócz funkcjonowania w ramach jednej instytucji TEAGASC, sprzyja system oceniania instytutów. Oprócz punktów za prowadzenie badań i artykuły w czasopismach naukowych, punktuje się działalność upowszechnieniową i udział w zadaniach na rzecz współpracy z praktyką rolniczą. Interesującą praktyką jest nałożenie na doradców rolniczych obowiązku udziału w szkoleniach specjalistycznych w ciągu roku w zaplanowanym wcześniej wymiarze  (najczęściej 5 dni). Zainteresowanie uczestników wzbudziło także stosowanie doradztwa grupowego jako podstawowej metody pracy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że rolnicy za pracę w ramach grupy otrzymują niewielką gratyfikację.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele następujących departamentów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Spraw Społecznych i Oświaty oraz Hodowli i Ochrony Roślin, informując o bieżących zadaniach, w które powinni włączyć się również pracownicy ODR.

Pan prof. dr hab. Edward Gacek, Dyrektor COBORU zaprezentował inicjatywę białkową COBORU, w tym wyniki doświadczeń z odmianami soi, a Pani Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin przekazała dodatkowe informacje, dotyczące inicjatywy białkowej. 

Ponadto, przedstawiciel Instytutu Badań Edukacyjnych przekazał informacje na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z uwzględnieniem Polskiej Ramy Kwalifikacji, przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - informacje na temat możliwości udostępnienia oprogramowania do elektronicznego zarządzania dokumentacją w jednostce (EZD). 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009