Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Szkolenia dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

25.01.2019

Jak wypełniać formularz  wniosku o wybór operacji? Jak stworzyć opis spójny z celami operacji? Co wchodzi w zakres oceny formalnej i warunków wyboru projektów w konkursie nr 3/2019 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich?

Na te i wiele innych pytań Partnerzy KSOW mogli 21 oraz 24 stycznia 2019 r. uzyskać odpowiedź podczas zorganizowanych w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkoleń, prowadzonych przez Jednostkę Centralną KSOW i MRiRW. 

 

W szkoleniach udział wziął podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, który podkreślił, że w konkursie szukamy najlepszych jakościowo projektów, życząc wielu ciekawych projektów w tym naborze.

Spotkaniu przewodniczył Zastępca Dyrektora Biura Pomocy Technicznej w MRiRW Pan Ryszard Kogut, który zaznaczył, że spotkanie ma na celu przekazanie praktycznych aspektów wypełniania wniosku oraz zapoznał uczestników szkolenia z informacjami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie. W szkoleniach uczestniczyło 91 Partnerów KSOW z całego kraju.

W dniu 4 stycznia 2019 r. ogłoszony został konkurs nr 3/2019 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019, z terminem składania wniosków o wybór operacji od dnia 4 do 18 lutego 2019 r. –  szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszym portalu.

Łączny limit środków przewidzianych na realizację operacji wzrósł w porównaniu do poprzedniego konkursu o ponad 28% i wynosi 26 890 401,41 zł (w 2018 roku wyniósł 20 896 915,00 zł.) Warto podkreślić, że znacznie więcej środków – ponad 3 mln zł - przewidzianych zostało na działanie 5 „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020 oraz ułatwianie tej współpracy”. Więcej informacji o Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) znajdą państwo na stronie https://sir.cdr.gov.pl/


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009