Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Działania Punktu informacyjnego Sieci ds. Ewaluacji (Evaluation Helpdesk)

14.03.2019

Stworzono nowe interaktywne narzędzie decyzyjne „Dane do oceny osiągnięć i skutków PROW”, które ma służyć do wsparcia oceny osiągnięć i skutków PROW w 2019 roku i ex-post. Narzędzie daje możliwość wglądu w wybór metod oceny, które można wykorzystać do oceny wspólnych wskaźników oddziaływania PROW, a także niezbędnych danych i źródeł informacji na poziomie UE. Ponadto zawiera zalecenia dotyczące możliwych rozwiązań w celu przezwyciężenia brakujących danych na poziomie krajowym i regionalnym. Narzędzie zostało oparte na Wytycznych: OCENA OSIĄGNIĘĆ I ODDZIAŁYWANIA PROW W 2019 R. opracowanych w zeszłym roku. Evaluation Helpdesk zachęca do podzielenia się doświadczeniami na temat narzędzi na adres poczty elektronicznej: info@ruralevaluation.eu

Plany Strategiczne WPR

W 2019 roku Państwa Członkowskie UE rozpoczynają przygotowania krajowych planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej na nowy okres programowania. Ustanowią strategię interwencji opartą o analizę SWOT i ocenę potrzeb. W procesie tym ocena ex-ante odgrywa ważną rolę w poprawie opracowywania Planów Strategicznych WPR pod względem jakości. Jednym z elementów ewaluacji ex-ante jest ocena wkładu Planu Strategicznego WPR do konkretnych celów WPR, z uwzględnieniem krajowych i regionalnych potrzeb oraz potencjału rozwoju. Oznacza to, że ocena ex-ante przeanalizuje ocenę potrzeb i analizę SWOT przeprowadzoną w celu opracowania planu strategicznego WPR, a także logiczne powiązania między nimi.

Evaluation Helpdesk organizuje warsztaty przygotowujące do oceny ex-ante Planu Strategicznego WPR (Getting prepared for the ex-ante evaluation of the CAP strategic plan), które odbędą się 21 marca 2019 r. w Brukseli. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Instytucji Zarządzających, oceniający, interesariusze oraz eksperci ds. oceny na poziome UE i przedstawiciele KE.

Więcej informacji o warsztatach pod linkiem - zobacz

Program warsztatu - pobierz


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009