Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Polski rolnik zwycięzcą konkursu ENRD

26.04.2019

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki wręczył, w imieniu ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, list gratulacyjny Krzysztofowi Kowalskiemu, rolnikowi ze wsi Winniki w województwie mazowieckim, który został zwycięzcą konkursu Rural Inspiration Awards w kategorii Środowisko i działania na rzecz klimatu.

Konkurs zorganizowała Europejska Sieć na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD).

Nagrodzony projekt to "Rozwój gospodarstwa przy wykorzystaniu środków z Programu rolno–środowiskowo-klimatycznego". Ceremonia wręczenia nagród odbyła się podczas konferencji NetworX - Inspiring Rural Europe, która odbyła się 11-12 kwietnia 2019 r. w Brukseli. Nagrodę polskiemu laureatowi wręczał unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan. Projekt do konkursu zgłosiła Jednostka Centralna KSOW Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie.

Celem konkursu Rural Inspiration Awards było wyróżnienie inicjatyw, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w pięciu kategoriach, które pokazują, jak obszary wiejskie w Europie stają się bardziej konkurencyjne, jak zmieniają się w sposób zrównoważony i jak wyrównują różnice w rozwoju.

Projekt dotyczy holistycznego podejścia do zrównoważonego rolnictwa oraz wdrożenia w gospodarstwie wielu praktyk przyjaznych ochronie środowiska i ochronie wód (bilansowanie składników nawozowych, wapnowanie i nawożenie nawozami naturalnymi i mineralnymi oraz stosowanie dobrych praktyk rolnych). Wśród nich należy wymienić: utrzymanie wielu oczek wodnych, stref buforowych, uprawę poplonów ścierniskowych i roślin bobowatych oraz coroczne badanie paszy i wody na pozostałość azotanów i fosforanów. Dodatkowo posadzono ponad 1000 drzew (buki i graby) wzdłuż rzeki na granicy pól tworząc alejki drzew pomiędzy polami dzięki temu ograniczono spływ substancji biogennych do wód oraz stworzono przestrzeń dla dzikich zwierząt. W proekologicznej uprawie roślin stosuje się stały monitoring dotyczący progów szkodliwości, a jeśli ten próg zostanie przekroczony to tylko wtedy stosuje się środki ochrony roślin. Co 5 lat wykonywana jest analiza glebowa pól w stacji chemiczno – rolniczej w „Wesołej”. Takie analizy dają jasny obraz i jednoznacznie wskazują, że w gospodarstwie prowadzona jest bardzo racjonalna i proekologiczna gospodarka nawozami sztucznymi, jak i naturalnymi oraz że prowadzony program rolno – środowiskowy zdaje egzamin a produkty są bardzo dobrej jakości.

W gospodarstwie jest również pasieka licząca 30 rodzin pszczelich oraz tłoczne są także oleje. Produkcja zwierzęca - stado świń Złotnicka Biała - prowadzona jest w cyklu zamkniętym przy spełnieniu wszystkich warunki dobrostanu zwierząt. Obornik i gnojowica na polu stosowana jest tylko w terminach i dawkach podanych w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej.

Gospodarstwo angażuje się we współpracę z innymi rolnikami. Jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze w ramach Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Gospodarstwo przyjmuje grupy doradców rolnych w ramach szkoleń. Współpracuje z Mazowieckim ODR w Warszawie oddział Poświętne, CDR w Brwinowie, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Beneficjent otrzymuje wsparcie z PROW z działania M10 program rolno-środowiskowo-klimatyczny pakiet 1 – zrównoważone rolnictwo oraz pakiet 7 - zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie – świnie rasy złotnicka biała.


Źródło: MRiRW

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009