Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Spotkanie doradców rolniczych i instytutów badawczych w Sękocinie Starym - RELACJA

14.05.2019

Co można i co należy zrobić, aby rolnicy wdrażali innowacyjne rozwiązania, jak usprawnić działanie systemu doradztwa w Polsce, jak wzmocnić wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych (ICT) w rolnictwie oraz jak skutecznie włączyć naukę w te procesy – na te i na szereg innych pytań próbowali znaleźć odpowiedzi uczestnicy spotkania, które zostało zorganizowane przez MRiRW w dniach 25-26 kwietnia 2019 r. w Sękocinie Starym. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego oraz instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Doradztwo to krwioobieg, a nauka to mózg systemu transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie. W Planie Strategicznym na przyszłą perspektywę WPR powinniśmy przewidzieć działania na rzecz rozwoju systemu AKIS, tak by usprawnić wymianę wiedzy i innowacji pomiędzy poszczególnymi parterami i w ten sposób zapewnić korzyści dla odbiorców, jakimi są rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich – podkreślił Min. Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w MRiRW, witając uczestników.  Zwrócił również uwagę na potrzebę poszukiwania różnych źródeł finansowania prac B+R+I, wskazując w szczególności na szeroką ofertę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz możliwości oferowane w ramach programu Horyzont 2020.

– Znakomitym przykładem sukcesu, jaki można osiągnąć w programie Horyzont 2020 dzięki konsekwentnym, wspólnym działaniom, jest poświęcony biogospodarce projekt BioeastUp, w którym uczestniczy 11 krajów członkowskich UE. Jednym z członków konsorcjum jest Ministerstwo Rolnictwa, a koordynatorem całego projektu jest polski instytut badawczy, IUNG PIB – podkreślił Minister Zarudzki.

Spotkanie było kolejnym z cyklu wspólnych spotkań nauki i doradztwa rolniczego, które organizowane są cyklicznie przez Ministerstwo, w celu pogłębienia wzajemnych powiązań i współpracy na rzecz sektora rolno-żywnościowego. Podczas spotkania omówione zostały możliwości usprawnienia systemu transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie (Agricultural Knowledge and Innovation System – AKIS) w kontekście przyszłych rozwiązań i instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. W takcie warsztatów doradcy i naukowcy wspólnie pracowali nad propozycjami rozwiązań, które mogą ułatwić przepływ wiedzy, zapewnić właściwą identyfikację praktycznych potrzeb oraz zwiększyć zainteresowanie rolników wdrażaniem innowacji.

Ponadto w trakcie spotkania eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego przekazali szereg informacji, które miały na celu zwiększenie zainteresowania instytutów badawczych i jednostek doradztwa udziałem w projektach finansowanych z unijnego programu Horyzont 2020, skierowanego na badania i innowacje. Uczestnicy spotkania dyskutowali też nad możliwościami wzmocnienia współpracy nauki i doradztwa na rzecz tworzenia grup operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego w ramach działania „Współpraca” oraz nad optymalnymi sposobami wsparcia działań demonstracyjnych dla rolników w ramach PROW 2014-2020.

Pobierz materiały ze spotkania:

 

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009