Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Od nauki do praktyki na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku

13.06.2019

W dniach 8-9 czerwca  odbyła  się operacja pn. „Od nauki do praktyki, czyli transfer wiedzy nt. korzyści z zachowania bioróżnorodności poprzez chów i hodowlę ras zachowawczych i wysokowydajnych w województwach Zachodniej i Południowej Polski na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku”. W sobotę 8 czerwca na terenie obiektu wystawowego w Sielinku (ring główny, parkur, płyta drobnego inwentarza, hala owiec, hala zwierząt futerkowych) odbyła się wycena ras wysokowydajnych i ekspozycja z elementami warsztatów porównawczych - porównanie ras zachowawczych z wysokowydajnymi z poszczególnych grup zwierząt:

  • bydła mlecznego połączona z warsztatem porównawczym rodzimych ras zachowawczych  – ring główny (3 h)
  • koni połączona z warsztatem porównawczym przedstawicieli rodzimych ras zachowawczych – parkur. (3 h)
  • owiec i kóz połączona z warsztatem porównawczym rodzimych ras zachowawczych – hala owiec. (3 h)
  • stad drobiu połączona z warsztatem porównawczym rodzimych ras zachowawczych – płyta drobnego inwentarza (3 h)
  • zwierząt futerkowych połączona z warsztatem porównawczym ras zachowawczych – hala ze zwierzętami futerkowymi (3 h)   

Wycenę wysokowydajnych ras przeprowadziły Komisje Sędziowskie  poszczególnych Związków Hodowlanych z poszczególnych gatunków zwierząt, natomiast osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie warsztatów porównawczych w dniu 9 czerwca , byli wykwalifikowani pracownicy naukowi z Wydziału Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, Instytutu Zootechniki w Krakowie/Balicach specjalizujący się w określaniu wzorców ras zachowawczych.

 

Po południu odbyła się konferencja na temat Realizacji Programów Ochrony Zasobów Genetycznych zwierząt gospodarskich na przestrzeni ostatnich 20 lat. Zaprezentowane zostały programy ochrony bydła, koni, drobiu, owiec i świń oraz podejmowana w ramach ostatniego programu badawczo-rozwojowego tematyka certyfikacji produktów od ras rodzimych. Omówione zostały również aktualne kierunki hodowli zwierząt gospodarskich. Konferencja zakończyła się dyskusją na temat współczesnych kierunków rozwoju hodowli zwierząt gospodarskich w Polsce.

 

Podczas rejestracji wręczono uczestnikom materiały konferencyjne (materiałowa torba, w których znajdowały się -pendrive, na którym zamieszczone zostały materiały konferencyjne, notatnik z długopisem oraz dwie publikacje - Charakterystyka ras zachowawczych w Wielkopolsce” oraz „Promocja postępu hodowlanego”.

 

Informację o ekspozycji i warsztatach porównawczych rodzimych ras zachowawczych z wysokowydajnymi, organizowanymi w ramach II Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sielinku oraz o możliwości uczestnictwa w konferencji  były prezentowane na przełomie maja/czerwca 2019 r. w Radiu Poznań, Emaus oraz w telewizji TVP3 Poznań.

 

Drugiego dnia Wystawy, odbyła się uroczysta prezentacja oraz wręczanie nagród najlepszym zwierzętom. Uhonorowani zostali także hodowcy ras zachowawczych, poprzez  wręczenie im wyróżnień i nagród. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski ufundował dodatkowe puchary, które zostały wręczone hodowcom ras rodzimych za ich ogromny wkład w ochronę bioróżnorodności,  wykorzystanie potencjału w propagowaniu użytkowania krajowych ras zachowawczych oraz prozdrowotnych surowców i produktów od nich pochodzących.

Dzięki promocji hodowli rodzimych ras zachowawczych, rynki lokalne będą miały szansę na rozwój, tym samym wpływając na poprawę efektywności ekonomicznej małych gospodarstw. Ponadto, popularyzacja ras rodzimych, kształtowanie świadomości społecznej na temat znaczenia hodowli i chowu zwierząt ras zachowawczych oraz konieczność ich ochrony znajduje odbicie w konsekwentnie prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi polityce polegającej na popularyzacji wykorzystania tych ras do uzyskania surowca o korzystnych parametrach pozwalających na produkcję zdrowej, wysokojakościowej żywności.

Więcej informacji o projekcie – zobacz

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009