Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Dlaczego warto odwiedzić stronę FARNET?

12.07.2019

FARNET  źródłem użytecznych informacji także dla LGD

Lokalne Grupy Działania (LGD) osiągnęły półmetek swoich działań w obecnej perspektywie finansowej. Znaczna część środków została już alokowana. Trwają prace mające umożliwić sprawne wydatkowanie pozostałych.  A co zrobić, by zostały one wydane nie tylko sprawnie, ale też jak najefektywniej? Można się spodziewać, że środki w przyszłym okresie nie będą tak duże jak teraz, dlatego warto zadbać aby te obecne fundusze przez kolejne lata „pracowały” jak najlepiej dla lokalnych społeczności. Jak to zrobić - w sytuacji ogromu pracy, niewielkich kadrowo biur, częstej dominacji procedur (bardziej lub mniej zasadnych) nad pracą z beneficjentami?

Jedna z odpowiedzi brzmi: wykorzystać wiedzę i doświadczenia innych, niejednokrotnie bardziej zaawansowanych w danej dziedzinie. Temu celowi służy ta, dobrze znana wielu LGD strona internetowa KSOW. Jednak warto czasem spojrzeć szerzej – dlatego należy zwrócić uwagę na inną stronę, mogącą być bardzo dobrym źródłem wiedzy: www.farnet.eu  Jest ona dobrze znana lokalnym grupom korzystającym ze środków PO Rybactwo i Morze.

FARNET to akronim „European Fisheries Areas Network” – czyli „Europejskiej Sieci Obszarów Rybackich”, sieci podmiotów wdrażających RLKS w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Umożliwia ona współpracę lokalnych grup rybackich (LGR), instytucji zarządzających, wdrażających, mieszkańców i ekspertów z wszystkich krajów UE. Wiele LGR to jednocześnie lokalne grupy działania, gdyż korzystają także z EFRROW.

Działania LGR i LGD często dotyczą tych samych problemów i mają taki sam cel zrównoważony rozwój lokalny. Dlatego strona FARNET, chociaż stworzona z myślą o LGR, zawiera mnóstwo informacji, które mogą być pomocne lokalnym grupom działania.

Nie jest celowym dokładne opisywanie jej zawartości, bardziej efektywne będzie odwiedzenie strony. Wspomnieć należy tylko, że zawiera ona m.in.:

  • dobre praktyki – przykłady projektów zrealizowanych przez LGR w całej Europie (w zakładce „On the Ground”). Wiele z tych projektów dotyczy tworzenia wartości dodanej (np. poprzez produkty lokalne, sprzedaż bezpośrednią), różnicowania działalności (w tym turystyki), działań prośrodowiskowych czy społecznych, które mogą zainspirować wiele LGD;
  • oferty LGR dotyczące współpracy i pomysły na współpracę (także w zakładce „On the Ground”);
  • 16 edycji czasopisma FARNET Magazine, poruszającego aktualne kwestie i tematy, które dotyczą nie tylko sektora rybackiego (np.  lokalne innowacje a ryzyko, ochrona środowiska, zmiany klimatu, gospodarka obiegu zamkniętego, problem migrantów i uchodźców, pozyskanie młodych ludzi dla gospodarki rybackiej) – w zakładce „Library”  ,
  • 17 edycji tematycznych Przewodników FARNET, przedstawiających w bardzo przystępny sposób praktyczne rady dotyczące np. wspierania włączenia społecznego, gospodarki obiegu zamkniętego, osiągania rezultatów czy prowadzenia ewaluacji LSR. Pisane są co prawda z głównie z perspektywy obszarów rybackich (z wyjątkiem przewodnika dotyczącego ewaluacji, który z założenia dotyczy RLKS ze wszystkich funduszy), ale wiele porad może równie dobrze przydać się LGD (także w zakładce „Library” ).

Skorzystanie z zasobów informacji  strony FARNET jest łatwiejsze przy przynajmniej  minimalnym stopniu znajomości języka angielskiego. Wprawdzie nie udało się jeszcze całkowicie przetłumaczyć samej struktury strony i podstawowych informacji o sieci FARNET, ale zdecydowana większość materiałów jest tłumaczona na wiele języków, w tym na polski, np. wspomniane tematyczne przewodniki. Wersje polskie ma też niemało przykładów dobrych praktyk.

Najnowszy przewodnik, „Gospodarka cyrkularna na obszarach rybactwa i akwakultury”, omawia, bardzo aktualny i ciągle nowy temat gospodarki o obiegu zamkniętym, zwanej też cyrkularną. Chociaż temat jest prezentowany w kontekście sektora rybackiego, to wiele prezentowanych rozwiązań dotyczy tego, jak LGR (a także LGD) mogą w praktyce inicjować i wspierać tego typu działania na swoim obszarze. Świadczą o tym tytuły poszczególnych części, np.: „Gospodarka cyrkularna w praktyce”: „Analiza potencjału rozwoju gospodarki cyrkularnej na obszarze LGR”, „Podnoszenie świadomości w celu zmiany poglądów i zachowań”, „Pobudzanie pomysłów i przedsiębiorczości”, „Budowanie partnerstwa i symbiozy przemysłowej” czy „Adaptacja modelu biznesowego i przyciągnięcie inwestorów”.

Osoby bez bariery językowej zachęcamy do lektury materiałów z ostatniego seminarium FARNET w Bantry (Irlandia), poświęconego tematowi  inteligentnych obszarów przybrzeżnych. Niech czytelników z obszarów wiejskich nie zniechęci odniesienie do wybrzeży – większość wniosków i pomysłów jak najbardziej da się zastosować na obszarach objętych działaniami LGD. A temat „inteligentnych wsi” będzie bardzo znaczący w kolejnej perspektywie finansowej. Warto się przygotować! W niedługim czasie na stronie pojawi się także kolejny przewodnik FARNET poświęcony tematyce inteligentnych obszarów, również w tłumaczeniu polskim.

To oczywiście nie wszystkie interesujące dla LGD wątki ze strony FARNET. Zachęcamy do samodzielnej lektury!

Artykuł przygotował pan Ireneusz Kamiński – Ekspert regionalny FARNET Support Unit; członek Grupy tematycznej ds. podejścia LEADER


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009