Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne” - podsumowanie projektu

05.11.2018

W ramach zrealizowanej operacji pn. „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne” zrealizowano spotkania szkoleniowe w formie szkoleń stacjonarnych i niestacjonarnych, przełożyły się na bezpośrednią edukację uczestników z zakresu podstawowej gospodarki pasiecznej, wykorzystywania pożytków oraz ochrony pszczół. Mając na uwadze doświadczenia Partnera, grupy szkoleniowe zostały podzielone na zaawansowane i podstawowe. Szkolenia skierowane dla grupy podstawowej były ukierunkowane w celu przekazania podstawowej wiedzy i umiejętności pszczelarskich w zakresie rozpoczęcia prowadzenia pasieki pszczelej, jak również ukierunkowane na jej prawidłowe prowadzenie. Natomiast szkolenia skierowane dla grup zaawansowanych opierały się na przekazaniu szczegółowej wiedzy, specjalistycznej w wybranej tematyce. Partner zdecydował się na takie rozwiązanie, ze względu na zaobserwowaną dysproporcje w wiedzy uczestników grup poprzednich szkoleń. Dlatego też, uczestnicy zaliczani do grupy zaawansowanej uczestniczyli w szkoleniach o innej tematyce, niemniej jednak wszyscy uczestnicy, tj. 300 osób uczestniczyło również w zajęciach niestacjonarnych na pasiece. Ponadto, uczestnicy otrzymali również wiele materiałów promocyjnych i edukacyjnych, do których zalicza się:

 •  książkę o tematyce pszczelarskiej - Profesjonalna pasieka autorstwa Michała Piątka
 • pendrive, długopis, smycz
 • kalendarz pszczelarski na rok 2019

Wszystkie ww elementy zadań zostały wykonane i przeprowadzone, co umożliwiło przeprowadzenie 20 szkoleń, w tym 3 szkoleń dla grup podstawowych i 17 szkoleń dla grup zaawansowanych, w podziale na: woj. łódzkie - 6 szkoleń; woj. śląskie - 8 szkoleń; woj. świętokrzyskie - 2 szkolenia;  woj. opolskie - 4 szkolenia.

Do realizacji szkoleń zostało zaangażowanych aż 7 wykładowców, w tym: Jerzy Lara, Wiesław Londzin, Kamil Lara, Daniel Świerkowski, Józef Polnik, Marcin Sosna, Maria Zoń.

Osiągniętymi efektami były:

 • liczba gmin wiejskich w których zostały rozdystrybuowane informacje o projekcie - 517 gmin
 • liczba spotkań informacyjno-rekrutacyjnych zorganizowanych na terenach wiejskich - 70 spotkań
 • liczba przeprowadzonych spotkań szkoleniowych - 20 spotkań
 • liczba osób uczestniczących w spotkaniach szkoleniowych - 300 osób
 • liczba osób, które nabyły wiedzę z zakresu ochrony owadów zapylających podczas szkoleń - 300 osób

Wpływ osiągniętych efektów na rozwój obszarów wiejskich:

 • wzrost liczby nowych pasiek pszczelich na terenie województw: śląskie, łódzkie, świętokrzyskie, opolskie, wśród osób zaliczonych do grup podstawowych,
 • wzrost liczby rodzin pszczelich/pni w już istniejących pasiekach wśród
 • 300 uczestników szkoleń, na terenie województw: śląskie, łódzkie, świętokrzyskie, opolskie,
 • ograniczenie chemizacji rolnictwa na terenie województw: śląskie, łódzkie, świętokrzyskie, opolskie.

Niezamierzonym efektem prowadzonych działań było wysokie zainteresowanie udziałem w szkoleniach, gdzie łącznie zaliczono do listy osób rezerwowych aż 189 zgłoszonych formularzy.

Ponadto, otrzymano wiele maili oraz telefonów związanych z chęcią udziału w szkoleniach, których odzwierciedlenie jest zaledwie w połowie oficjalnie wpłyniętych zgłoszeń. Niemniej jednak, kolejnym niezamierzonym efektem realizacji operacji jest wysokie zadowolenie uczestników szkoleń z wyjazdów do pasiek pszczelich w różnych regionach województw, na terenie których była realizowana operacja.

Dodatkowo, mając na uwadze cele szczegółowe, nastąpiło rozpropagowanie zachowań mających na celu ograniczenie zjawisk negatywnie wpływających na populację pszczół wśród mieszkańców 517 gmin wiejskich województw: łódzkie, śląskie, świętokrzyskie i opolskie, podczas spotkań informacyjno-promocyjnych w terenie, jednakże w szczególności wśród 300 uczestników szkoleń. Niemniej jednak, na podstawie ankiet początkowych i końcowych, widać chęć do wzrostu ilości pasiek pszczelich/ilości rodzin pszczelich na terenie województw, do których został skierowany projekt, również poprzez wzrost przedsiębiorczości w ww zakresie, jak również wzrost wiedzy i edukacji w zakresie ochrony owadów zapylających, w szczególności poprzez większą wiedzę z zakresu chorób i sposobów ich zwalczania, higieny w pasiece i prac pasiecznych w XXIw.

Więcej informacji o projekcie - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009