Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Czym się zajmuje Grupa tematyczna ENRD ds. Biogospodarki (Mainstreaming the Bioeconomy)?

14.08.2019

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza, że Grupa tematyczna ENRD ds. Biogospodarki (Mainstreaming the Bioeconomy) będzie kontynuowała swoją działalność przez kolejne 12 miesięcy. Obszar działalności grupy został rozszerzony o działania na rzecz klimatu na obszarach wiejskich (Bioeconomy and Climate Action in Rural Areas).

Wspólna Polityka Rolna (WPR) i państwa członkowskie UE realizując Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ i Porozumienie paryskie https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en są zobowiązane do wykazania większego wkładu w osiągnięcie konkretnych celów środowiskowych i klimatycznych w nadchodzących latach. Najnowszy raport specjalny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu https://www.ipcc.ch/sr15/ wzywa do natychmiastowych i znaczących wysiłków na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia poprzez działania na rzecz klimatu we wszystkich sektorach. Rolnictwo i gospodarki wiejskie są jednymi z najbardziej wrażliwych sektorów w obliczu globalnego ocieplenia, a jednocześnie są uznawane za ważne czynniki przyczyniające się do emisji gazów cieplarnianych. Zrównoważona biogospodarka ma na celu dekarbonizację gospodarki. Zatem powstaje pytanie: jakiego rodzaju działania i modele biznesowe w ramach biogospodarki na obszarach wiejskich zapewnią największe korzyści dla klimatu? Jak można je wspierać z wykorzystaniem programów rozwoju obszarów wiejskich i jakie zastosować interwencje w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej?

Głównymi celami grupy tematycznej są:

• Kontynuacja prac nad zwiększaniem świadomości społecznej potencjału zrównoważonej biogospodarki dla rozwoju obszarów wiejskich, w tym rozpowszechnianie informacji na temat wykorzystania środków dostępnych w ramach obecnych PROW oraz pomysłów na tworzenie interwencji w ramach przyszłej WPR;

• Identyfikowanie i dyskusja nad biogospodarczymi modelami biznesowymi przyczyniającymi się do łagodzenia zmian klimatu na obszarach wiejskich;

• Analiza istniejących projektów i inicjatyw w państwach członkowskich UE, w szczególności projektów wspieranych z EFRROW, a także z innych źródeł finansowania (tj. LIFE, H2020, Interreg);

• Wniesienie wkładu w projektowanie planów strategicznych WPR po 2020 r. poprzez dzielenie się zdobytymi doświadczeniami, zebranymi dobrymi praktykami.

Grupa adresowana jest do szerokiego grona interesariuszy, w tym przedstawicieli władz krajowych i regionalnych, unijnych instytucji i organizacji, instytutów naukowych, federacji branżowych, doradztwa rolniczego oraz innych praktyków zajmujących się tą tematyką. Formularz rejestracyjny dla nowych członków dostępny jest do dnia 2 września 2019 r. pod linkiem: https://form.jotformeu.com/81934822825362

Osoby zainteresowane udziałem w pracach grupy tematycznej proszone są o poinformowanie JC KSOW o swoim zgłoszeniu na adres poczty elektronicznej: a.markuszewska@cdr.gov.pl

Pierwsze spotkanie grupy planowane jest 25 września br. i w okresie do lipca 2020 r. spodziewane są 4 spotkania, video-konferencja oraz seminarium końcowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z ENRD pod adresem: bioeconomy@enrd.eu.

Więcej informacji o dotychczasowych pracach grupy tematycznej ds. biogospodarki znajdziesz na Rural Bioeconomy Portal https://enrd.ec.europa.eu/greening-rural-economy/bioeconomy/rural-bioeconomy-portal_en

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009