Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Podsumowanie drugiego warsztatu w ramach projektu Wolanów Food Festival

05.09.2019

W dniu 30 sierpnia 2019 miały miejsce czwarte z 10 warsztatów dotyczące tradycji kulinarnych i ich promocji na przykładzie „papryki przytyckiej”. Warsztaty w których udział wzięło aż 41 osób odbyły się na obszarze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie (woj. Mazowieckie) zaś zajęcia poprowadziła Pan Marcin Pałach i Pan Jan Czaja.

Warsztaty odbywające się w ramach operacji pn. „Wolanów Food Festival” kierowane są do 300 mieszkańców terenów wiejskich województw właśnie mazowieckiego ale i łódzkiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Organizatorem warsztatów jest Gmina Wolanów która chce wesprzeć w ten sposób lokalnych producentów w działaniach związanych z rozwojem działalności wokół produktów wytwarzanych przez nich lokalnie. Warsztaty mają na celu umożliwić mieszkańcom obszarów wiejskich zdobycie nowych umiejętności zawodowych, rozwinąć ich pasje i zainteresowania oraz wskazać nowe możliwości na wykreowanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich co w przyszłości przełoży się na tworzenie miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa na obszarach wiejskich.

W trakcie warsztatów omówiono m.in. problemy mieszkańców obszarów wiejskich południowej części województwa Mazowieckiego w zakresie rolnictwa jak też zagadnienia dotyczące produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce i na świecie w kontekście dobrych praktyk, omówiono także przykład Papryki Przytyckiej jako potencjalnej pamiątki z regionu, zagadnienia turystyki zrównoważonej, zagadnienia promocji produktu i jego marki w ramach nowych kanałów komunikacji. Uczestnicy warsztatów wspólnie z prowadzącymi przeanalizowali marki różnych produktów lokalnych ze świata w tym omówili prowadzone dla nich działania marketingowe.

Pan Marcin Pałach omówił m.in. kwestie "Papryki przytyckiej" jako pamiątki kulinarnej z regionu jak też wskazał zasady współpracy z branżą turystyczną. Podobnie jak w przypadku poprzednich grup omówił zasady Turystyki zrównoważonej opartej o lokalne produkty (centra produktu lokalnego, pomysły na pakiety turystyczne w regionie) w tym wykorzystanie produktów takich jak "Papryka przytycka" do rozwoju turystyki w tym zachowanie zasobów przyrody i ochrona rdzennej kultury. Nie pominięto zasad prawidłowej komunikacji czy zagadnień edukacji ekologicznej w rozwijaniu standardu produktu.

Istotną część warsztatów podobnie jak we wszystkich poprzednich warsztatach stanowiły tematy poświęcone sprzedaży bezpośredniej, budowaniu kanałów zbytu, omówieniu różnych rozwiązań stosowanych w sprzedaży bezpośredniej, tworzeniu organizacji i współpracy rolników pomiędzy różnymi podmiotami działalności na obszarach wiejskich w celu wspólnej skracania łańcucha dostaw z omówieniem zasad promocji takiej działalności. Uczestnicy warsztatów z woj. Mazowieckiego wskazali na problem identyfikacji potencjalnych produktów nadających się do promowania i będących atrakcyjnymi z punktu widzenia potencjalnego nabywcy.

Spotkanie było bardzo owocne, jako żywy przykład w zakresie dobrych praktyk zabrał głos p. Wojciech Pysiak ( producent tradycyjnych wędlin min. kiełbasy jałowcowej, salcesonu wizytowego), który zainteresował uczestników swoim doświadczeniem w tej dziedzinie. Budującym elementem spotkania były głosy młodych ludzi, uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu, którzy zaproponowali aby kolejne warsztaty odbyły się właśnie w ich w szkole. Poruszane tematy na szkoleniu bardzo ich zainteresowały.

W podsumowaniu odbyła się burza mózgów uczestników warsztatów którzy starali się przeanalizować produkty z obszaru Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki i zdiagnozować które z nich mogły by stanowić ciekawą i atrakcyjną pamiątkę z tego regionu przy założeniu że produkty takie nie tylko cieszyły by się zainteresowaniem turystów ale mogły by być również wytwarzane powszechnie przez wszystkich zainteresowanych rolników. Odbyła się także konstruktywna dyskusja nad poprawą działań w zakresie promocji Papryki Przytyckiej m.in. w social media.  

Głównym celem operacji pn. „Wolanów Food Festival” jest umożliwienie mieszkańcom obszarów wiejskich 5 województw w zdobyciu nowych umiejętności zawodowych, rozwinięcia ich pasji i zainteresowań oraz wskazanie nowych możliwości na wykreowanie nowych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich co w przyszłości przełoży się na tworzenie miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa na terenach wiejskich jak też promocja przedsiębiorców, rolników, producentów z obszarów wiejskich zajmujących się wytwarzaniem produktów tradycyjnych i regionalnych.

Kolejne warsztaty odbędą się 5 września w województwie Łódzkim i 7 września w województwie Lubelskim.

Ostatnim etapem operacji jest wydarzenie plenerowe w trakcie którego promowane będą produkty i producenci z terenu objętego operacją. Gościem specjalnym wydarzenia pn. Wolanów Food Festival które zaplanowano na dzień 15 września 2019 roku będzie Robert Makłowicz.

Udział w warsztatach i samym wydarzeniu jest bezpłatny.

Materiał opracowany przez Gminę Wolanów

Więcej informacji o projekcie - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009