Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich

05.09.2019

Pod koniec sierpnia odbyły się ostatnie szkolenia dla KGW realizowane przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspólnie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w ramach operacji Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich.

W dn. 26 sierpnia w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie spotkali się przedstawiciele 18 Kół Gospodyń Wiejskich z woj. warmińsko-mazurskiego, z miejscowości: Sampława, Naprom, Mszanów, Brodów, Frygnowo, Żugienie-Wyrębiska, Rentyny, Małe Łęcko, Lelkowo, Nowe Monasterzysko, Szczepanki, Borzymy, Wójtowo, Mielno, Łabędnik, Szwałk oraz Stare Juchy. Łącznie w szkoleniu wzięło udział 53 osoby (8 osób ze zgłoszonych na szkolenie nie przyjechało).

Ostatnie szkolenie w ramach operacji odbyło się w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku. Wzięło w nim udział 16 mazowieckich Kół Gospodyń Wiejskich, działających w miejscowościach: Rycharcice, Rudki, Żuromin, Stary Kłębów, Grudusko, Dąbrówka Stara, Wilhelmów, Bulkowo, Rogienice, Sękocin, Wiksin, Łysaków, Jacków Włościański, Ławy, Szerominek oraz Równe. Łącznie w szkoleniu wzięło udział 66 osób.

Program szkoleń obejmował następującą tematykę:

  • Lokalne, regionalne i tradycyjne produkty jako dziedzictwo kulinarne
  • Krajowe i unijne systemy jakości żywności
  • Sprzedaż żywności w ramach handlu detalicznego i dostaw bezpośrednich
  • Krótkie łańcuchy dostaw
  • Promocja produktu i promocja organizacji
  • Formy organizacji kół gospodyń wiejskich
  • Źródła finansowania dla kół gospodyń wiejskich

W ramach operacji przeszkolono przedstawicieli 105 kół gospodyń wiejskich z 7 województw – łącznie 413 osób. W szkoleniach brały także udział przedstawiciele innych podmiotów: regionalnych ośrodków doradztwa rolniczego, urzędów marszałkowskich, urzędów gmin.

Poprzez realizację szkoleń zrealizowano założone cele operacji:

  • transfer wiedzy wśród 413 przedstawicieli 105 kół gospodyń wiejskich z 7 województw Polski, w formie jednodniowych warsztatów, podczas których omówione zostały unijne i krajowe systemy jakości żywności. Uczestnicy dowiedzieli się nt. swoich lokalnych, regionalnych i tradycyjnych bogactw kulinarnych (jak wyszukiwać i identyfikować produkty), o funkcjonowaniu krótkich łańcuchów dostaw oraz wymienili się swoimi doświadczeniami w zakresie przygotowania lokalnych produktów. Zapoznani zostali także z możliwościami sprzedaży swoich lokalnych zasobów jako koła i jako indywidualni rolnicy w ramach sprzedaży okazjonalnej, RHD (Rolniczego Handlu Detalicznego) i innych form dystrybucji oraz możliwości zbycia produktów z gospodarstwa takich jak sprzedaż i dostawy bezpośrednie, działalność MOL.
  • upowszechnienie wiedzy w dziedzinie promocji działalności każdego z kół gospodyń wiejskich, prezentowania swojej działalności, w tym również produktów i potraw, którymi się wyróżnia i które warto promować, jako typowy produkt regionalny/tradycyjny związany z danym regionem i stanowiący jego wyróżnik, a także promocji produktów poprzez uczestnictwo w systemach jakości żywności.
  • przekazanie 413 uczestnikom operacji szczegółowej wiedzy na temat zrzeszania się, form prawnych funkcjonowania kół gospodyń wiejskich oraz możliwości pozyskiwania środków i poszukiwania partnerów.

Podczas szkoleń uczestnicy zwracali uwagę na potrzebę spotkań kół gospodyń wiejskich, w celu wymiany doświadczeń oraz organizacji szkoleń i warsztatów, które usprawniłyby działania KGW – zwłaszcza w aspektach formalno-prawnych (głownie księgowych), ale także poszerzały i uzupełniały ich działalności. Mimo tych przeciwności Koła Gospodyń Wiejskich nie poddają się i starają się sprostać nowym wyzwaniom, dostosowując swoją działalność do zmieniającego się stylu życia na polskiej wsi.  Angażują się nie tylko lokalnie, organizując w swoich miejscowościach pikniki, warsztaty dla dzieci i seniorów, ożywiając wiejskie świetlice i przywracając blask zapomnianym skwerom i placom, czy kultywując lokalną kulturę ludową. Przedstawiciele kół coraz częściej przejmują również rolę lokalnych ambasadorów i reprezentują swoje miejscowości oraz gminy na regionalnych oraz ogólnopolskich wydarzeniach. Mimo, że ich działalność polega przede wszystkim na realizacji szeregu z pozoru drobnych inicjatyw na rzecz swojej miejscowości, to skala tego działania przekłada się nie tylko na integrację międzypokoleniową, ale także na budowanie aktywnej społeczności lokalnej. Potencjał KGW należy nie tylko promować, ale przede wszystkim doceniać – zarówno lokalnie, jak i w skali całego kraju, a także kierować projekty właśnie do tej grupy.

Więcej informacji o projekcie - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009