Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Szkolenia specjalistyczne dla branży winiarskiej i serowarskiej

16.09.2019

W październiku w ramach operacji W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne dla polskich producentów sera i wina zorganizowane zostaną szkolenia specjalistyczne.

Grupa docelowa:

producenci wina, osoby związane z branżą winiarską oraz osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży winiarskiej: 30 osób,

producenci sera, osoby związane z branżą serowarską oraz osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży serowarskiej: 30 osób.

Wśród uczestników szkoleń specjalistycznych muszą się znaleźć reprezentanci minimum 4 województw, co będzie brane pod uwagę przy procesie rekrutacji.

Cel szkoleń:

  • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu produkcji sera wśród około 30 producentów sera i osób związanych z branżą serowarską podczas dwudniowych szkoleń specjalistycznych,
  • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu produkcji i marketingu wina wśród około 30 producentów wina i osób związanych z branżą winiarską podczas dwudniowych szkoleń specjalistycznych.

Tematyka szkoleń:

  • branża serowarska: „Wpływ czynników surowcowych i technologicznych na jakość serów wytwarzanych w warunkach serowarni farmerskiej”
  • branża winiarska: „Podnoszenie jakości produktów winiarskich i enologicznych”

Termin szkoleń:

  • branża serowarska: 5-6 października 2019r.
  • branża winiarska: 11-12 października 2019r.

Liczba uczestników:

  • branża serowarska: 30 osób
  • branża winiarska: 30 osób

Dwudniowe szkolenia specjalistyczne są niezwykle istotne dla realizacji celu jakim jest podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu produkcji sera i wina. Spotkanie ze specjalistami i kadrą naukową ma znaczenie zarówno dla transferu specjalistycznej wiedzy i innowacyjnych rozwiązań jak i nawiązania kontaktów branżowych, utworzenia powiązań naukowo-biznesowych. Producenci, aby się rozwijać, zwiększać produkcję, podnosić jakość wytwarzanych wyrobów, muszą nieustannie poszerzać wiedzę, która przełoży się na  stosowanie innowacyjnych rozwiązań, zatrudnienie większej ilości pracowników, współpracę z nowymi dostawcami. Spotkanie podczas dni szkoleniowych to również doskonała sposobność do wymiany doświadczeń, co jak wiadomo jest wartością niewymierną, a bezcenną.

Uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy sobą nawzajem, a także ze specjalistami z ich branży, w tym z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zdobyta wiedza niewątpliwie wpłynie na jakość i innowacyjność wytwarzanych produktów.

Szkolenia specjalistyczne dają uczestnikom możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas wyjazdów studyjnych dla obu branż.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu. Szczegółowe informacje nt. rekrutacji znajdują się na stronie Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - zobacz

 Więcej informacji o projekcie - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009