Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne w rolnictwie ekologicznym w świetle najnowszych badań naukowych

02.12.2019

W dniach 27-28.11.2019 w Warszawie odbyła się konferencja dotycząca możliwości wykorzystanie w ekologicznej produkcji rolnej najnowszych wyników badań prowadzonych przez jednostki naukowo- badawcze w roku 2019 na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uczestniczyło w niej łącznie 93 osoby w tym: 10 rolników, 40 doradców publicznych i prywatnych, 25 przedstawicieli organizacji rolniczych, firm i przedsiębiorstw pracujących w sektorze rolnictwa ekologicznego, 16 przedstawicieli nauki i 2 dwóch przedstawicieli administracji rządowej.

Tegoroczne podsumowanie badań miało łącznie 19 wystąpień programowych.

Po wprowadzeniu Dyrektora CDR O/Radom H. Skórnickiego głos zabrała zaproszona przedstawicielka DG AGRI Pani Daria Iwaniuk. Przedstawiła założenia przyszłości wspólnej polityki rolnej UE. Poinformowała m.in. o dużym nacisku na rozwiązanie ekologiczne.

W przyszłej siedmiolatce znajdzie się znacznie więcej  funduszy na prace badawcze dotyczące szeroko pojmowanej ekologii i ochrony klimatu w ramach programu Horyzont 2020.Przedstawiła również strategię planowania nowego okresu programowania – państwa członkowskie mają więcej swobody w ustalaniu reguł, Komisja ustaliła ramy, a konkretne rozwiązania (w tym polskie) będą konsultowane w pierwszym kwartale 2020 roku.

Następnie informacje przedstawił Dyrektor Wydziału Promocji i Jakości Żywności, Michał Rzytki.

Poinformował o planowanej zmianie w przyznawaniu grantów MRiRW na badania ekologiczne. Zamiast dotychczasowych wniosków jednorocznych od następnego okresu przydzielane będą granty cztero- (pięcio-) letnie. Ograniczy to jednak liczbę tematów i spowoduje większy zakres tematyczny – badania będą zblokowane np. w grancie produkcja roślinna, zwierzęca czy przetwórstwo.

Kolejni prelegenci omawiali wyniki prowadzonych w 2019 roku badań i doświadczeń.

Siedmioro prelegentów omawiało tematykę szeroko pojętej produkcji roślinnej: doboru odmian do produkcji ekologicznej, dobre praktyki w zmianowaniu i technologii produkcji, bilansowanie składników nawozowych.

Cztery prezentacje poświęcone były ochronie roślin: metodom sygnalizacji agrofagów oraz naturalnym substancjom wspomagającym ochronę roślin w rolnictwie ekologicznym.

Troje prelegentów przedstawiło tematykę analizy rynku produktów ekologicznych w Polsce i UE a także elementy marketingu produktów ekologicznych.

Dwoje prelegentów przedstawiło prace nad przetwórstwem surowców ekologicznych: produkcji pasz ekologicznych  i ograniczeniu kontaminacji GMO oraz innowacyjne produkty- soki przecierowe z rokitnika i aronii.

Szczegółowe wyniki prowadzonych badań i doświadczeń znajdują się na stronach internetowych wykonawców badań:


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009