Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Jak RLKS jest wykorzystywany przez LGD w Europie na przykładach wybranych projektów?

16.01.2020

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) ma wyjątkowy potencjał angażowania bardzo szerokiego grona interesariuszy lokalnych. Zarówno na wsi, jak i na obszarach nadbrzeżnych czy też w miastach, RLKS jest metodą pozwalającą w elastyczny sposób dotrzeć ze wsparciem do tych grup społecznych, do których nie da się dotrzeć w inny sposób. Ta zdolność objęcia wsparciem i nadania podmiotowości różnym grupom stanowi o kluczowej roli RLKS dla Europy - czytamy we wstępie do polskiej wersji magazynu FARNET poświęconym konferencji CLLD „Co po roku 2020? Działamy lokalnie w zmieniającym się świecie”, która odbyła się w grudniu 2019 r.

W konferencji uczestniczyły wszystkie cztery europejskie fundusze: EFRROW, EFMR, EFS i EFRR umożliwiające realizację podejścia RLKS. To potwierdza również, że Unia Europejska chce łączyć zasoby, aby lepiej odpowiadać na potrzeby obywateli.

Niniejszy magazyn opisuje 40 projektów, wybranych i prezentowanych na wystawie podczas konferencji, które świadczą o różnorodności i kreatywności, jakie rodzą się, gdy wsparcie jest skierowane na właściwy poziom (lokalny) i potwierdzają zdolności adaptacyjne społeczności lokalnych wobec przemian otaczającego świata. Projekty zostały zebrane w 8 obszarów tematycznych: lokalna żywność, lokalne miejsca pracy i usług, w kierunku gospodarki cyrkularnej, niech będzie zielono, korzystanie z wiedzy, zrównoważona turystyka, inteligentne społeczności, włączenie społeczne.

Wśród prezentowanych projektów 3 przykłady pochodzą z Polski:

  • Wsparcie tradycyjnej hodowli karpia z Partnerstwa dla Doliny Baryczy;
  • Walka z wykluczeniem cyfrowym ze Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury;
  • Happy Frog- wsparcie da młodzieży zagrożonej ubóstwem z LGD Partnerstwo dla Krainy i Pałuk.

Zapoznanie się z przykładami projektów RLKS realizowanych w Unii Europejskiej jest doskonałą okazją na wzajemną inspirację i wymianę pomysłów między społecznościami wiejskimi, miejskimi oraz przybrzeżnymi, które wspólnie będą kształtować przyszłość.

Zapraszamy do lektury.

Magazyn - pobierz


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009