Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zgłoś swoją wieś do projektu „Smart Rural”

30.03.2020

Nabór dla obszarów wiejskich do uczestnictwa w Działaniu Przygotowawczym dla Inteligentnych Obszarów Wiejskich w 21 Wieku  (Projekt ‘Smart Rural’ 21)

O czym jest projekt?

Smart Rural to trwający dwa i pół roku projekt wspierany przez Komisję Europejską (DG AGRI), którego ogólnym celem jest promowanie i inspirowanie wsi do opracowywania i wdrażania inteligentnych rozwiązań i strategii w całej Europie oraz wyciągania wniosków i wspierania przyszłych Interwencji WPR w inteligentne wioski.

17 wsi otrzymuje wytyczne i wsparcie techniczne w ramach projektu. Wybrano już 5 wiosek w Irlandii, Finlandii, Francji, Czechach i Grecji, a kolejne 12 wiosek zostanie wybranych do czerwca 2020 r. Wśród nich powinna się znaleźć co najmniej jedna z Polski.

Broszura informacyjna - pobierz

Twoja wioska jest idealnym kandydatem, jeśli…

 • potrzebuje wsparcia, pomysłów i inspiracji, aby stać się inteligentną wioską,
 • ma entuzjastycznych liderów, którzy są zaangażowani w opracowanie i wdrożenie strategii inteligentnej wioski,
 • posiada odpowiednie, możliwe do mobilizacji zasoby ludzkie na rzecz procesu inteligentnej wioski,
 • would benefit from specific expert guidance to progress with village development plans, skorzystałaby ze specjalnego wsparcia eksperckiego do opracowania planów rozwoju wsi,
 • ma pewne podstawowe zasoby techniczne, w tym wystarczającą łączność szerokopasmową lub odpowiednią infrastrukturę (np. Przestrzenie wspólnotowe) - jednak nie jest to warunkiem wstępnym,
 • najlepiej ma kilka wstępnych pomysłów, projektów flagowych lub działań planistycznych, na których może opierać się proces inteligentnej wioski - jednak nie jest to warunek wstępny,
 • jest otwarty na wymianę wiedzy i współpracę z innymi wioskami i interesariuszami.

Jeśli uważasz, że Twoja wioska jest gotowa na ekscytującą podróż na ścieżce inteligentnej wioski, złóż wniosek do 5 maja 2020 r. aby zostać jedną z wiosek uczestniczących w projekcie ‘Smart Rural’!

Co musimy zrobić, aby złożyć wniosek?

Musicie wypełnić prosty formularz aplikacyjny opisujący:

 • Kluczowe cechy, wyzwania, zasoby i możliwości waszej wioski
 • Motywację stojącą za chęcią zostania inteligentną wioską
 • Opis wartości dodanej, której oczekujecie w wyniku uczestnictwa w projekcie i wsparcia, którego potrzebuje Wasza wioska

Formularz wniosku jest dostępny tu: https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application !

Co otrzymamy w zamian?

Jeśli Wasza wioska zostanie wybrana:

 • Uzyska specjalistyczne wsparcie eksperckie w zakresie opracowywania i wdrażania strategii
 • Będzie mogła odwiedzić i czerpać inspirację z innych wiosek
 • Będzie mogła brać udział w wymianie i budowaniu umiejętności razem z innymi uczestniczącymi w projekcie wioskami poprzez wydarzenia pn. Smart Village Academy
 • Uzyska widoczność w dyskusjach i wymianach na poziomie europejskim

Nawet jeśli Wasza wioska nie zostanie wybrana:

 • Będzie miała przewagę w aplikowaniu do wizyt w wioskach uczestniczących
 • Może zyskać widoczność dzięki promowaniu swoich działań
 • Otrzyma regularne informacje na temat wyników projektu

Preferowanym językiem roboczym jest angielski, ale wnioski można również składać w swoim własnym języku.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: smart-rural@e40.eu

Wsparcie w Polsce: smart.village@onet.eu

Broszura informacyjna - pobierz


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009