Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji - podsumowanie konferencji i warsztatów

30.09.2020

W dniach 9-10 września 2020 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych zrealizowała konferencję oraz warsztaty tematyczne pn. „Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji”.

Zarówno konferencja, jak i warsztaty stanęły przed wyzwaniem zaznajomienia polskich rolników z wyzwaniami jakie w najbliższych latach staną się codziennością, jak również zakładały potrzebę zidentyfikowania zagrożeń oraz poszukiwania rozwiązań zapobiegających zmniejszeniu konkurencyjności oraz znaczenia i udziału polskiego rolnictwa w wyżywieniu ludności świata. W trakcie dwudniowych obrad poruszono wiele zagadnień niezwykle istotnych dla przyszłości polskiego sektora rolnego.

 

W trakcie trwania Konferencji zostały omówione tematy:

 • Definicja gospodarstwa rodzinnego w ujęciu międzynarodowym, którą omówił Prof. Wiesław Musiał,
 • Wyzwania globalizacji a rozwój/konkurencyjność gospodarstw rodzinnych w Polsce – omówił Prof. Walenty Poczta,
 • Instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie – przedstawił Prof. Marian Podstawka,
 • Sprawny „System wiedzy i innowacyjności w rolnictwie” (AKIS) determinantą  konkurencyjności polskich gospodarstw rodzinnych– zaprezentował Prof. Józef Kania
 • Zespołowe formy prowadzenia działalności rolniczej szansą na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej gospodarstw rodzinnych zostały omówione przez Prof. Arkadiusza Sadowskiego,
 • Agroekologia szansą na rozwój gospodarstw rodzinnych w świetle koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) -przedstawił Prof. Mariusz Matyka.

Wykładowcy wzięli również udział w warsztatach, które odbywały się drugiego dnia operacji w mniejszych grupach. Każdy z wykładowców prowadził panel dyskusyjnych z omawianego przez siebie tematu.

Celem operacji było umożliwienie przedstawicielom środowiska rolniczego nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami nauki oraz zapoznania się z najnowszą wiedzą i doświadczeniami nt. szans i możliwości, jakie mają przed sobą gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji. Konferencja i warsztaty przyczyniły się do podniesienia wiedzy rolników z zakresu rozwiązań pozwalających na podniesienie konkurencyjności ich gospodarstw na rynkach światowych.

Wnioski z konferencji oraz warsztatów do pobrania>>>

Materiały z konferencji oraz warsztatów.

 • materiały informacyjne z realizowanej konferencji : >>>

Prezentacje z Konferencji:

 • Definicja gospodarstwa rodzinnego >>>
 • Wyzwania globalizacji >>>
 • Instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie >>>
 • System wiedzy i innowacyjności w rolnictwie AKIS >>>
 • Zespołowe formy prowadzenia działalności rolniczej >>>
 • Agroekologia w świetle Europejskiego Zielonego Ładu >>>

Prezentacje z warsztatów:

 • Wyzwania globalizacji >>>
 • Instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie >>>
 • System wiedzy i innowacyjności w rolnictwie AKIS >>>
 • Zespołowe formy prowadzenia działalności rolniczej >>>
 • Agroekologia w świetle Europejskiego Zielonego Ładu >>>

Operację zrealizowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizowana operacja skierowana była do rolników – liderów, przedstawicieli środowiska rolniczego, działających w strukturach wojewódzkich izb rolniczych, pracowników izb rolniczych z terenu całego kraju.

Więcej informacji o projekcie - zobacz


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009