Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

IX posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

11.07.2012

W dniu 6 lipca 2012 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się IX posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Posiedzeniu przewodniczył Pan Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Podczas spotkania pozytywnie zaopiniowano: 

  • zmianę Regulaminu Grupy Roboczej ds. KSOW prezentacja (p. Igor Kamiński przedstawiciel DROW MRiRW)
  • zmiany do Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 w części dotyczącej województw dolnośląskiego i zachodniopomorskiego oraz Sekretariatu Centralnego KSOW prezentacja (p. Izabela Kurek przedstawiciel DROW MRiRW)

W związku z powierzeniem Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA wykonywania zadań Sekretariatu Centralnego KSOW w zakresie zapewnienia funkcjonowania KSOW, p. Beata Szybińska - kierownik Zespołu Koordynacji KSOW FAPA omówiła realizację Planu Działania na lata 2012-2013 w zakresie Sekretariatu Centralnego KSOW prezentacja.

Pani Beata Frydel z Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa opolskiego, przedstawiła informacje związane ze zmianą struktury organizacyjnej oraz doświadczenia z funkcjonowania KSOW w województwie prezentacja.

Przedstawiciel DROW MRiRW p. Igor Kamiński zapoznał zebranych ze stanem prac nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie KSOW oraz zarządzenia w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. KSOW prezentacja.

Informacje nt. stanu wdrażania rekomendacji z badania pn. „Ocena funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce na tle wybranych państw członkowskich UE” zreferowała p. Katarzyna Laskowska Naczelnik Wydziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Komunikacji DROW MRiRW prezentacja.

Zaprezentowane zostały także informacje nt. wykorzystania środków finansowych w ramach Schematu III Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – prezentacja p Jolanty Zagórskiej, Dyrektora Departamentu Pomocy Technicznej ARiMR oraz zasady realizacji Planu działania KSOW w latach 2014-2015 – prezentacja p. Barbary Ślusarskiej, Naczelnika w Biurze Pomocy Technicznej MRiRW.

 


Materiały do pobrania:

Uchwała nr 37 - plik PDF

Uchwała nr 38 -  plik PDF

Plan działania na lata 2012 - 2013 zmieniony – plik PDF i plik XLS

Protokół - czytaj

Agenda - czytaj

Lista obecnosci - czytaj


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009