Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

X posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

19.04.2013

17 kwietnia 2013 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się X posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Posiedzeniu przewodniczył Pan Mieczysław Paradowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas spotkania pozytywnie zaopiniowano:

  • przyjęcie priorytetów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Planu działania KSOW na lata 2014-2015 - prezentacja p. Katarzyny Laskowskiej, Naczelnika Wydziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Komunikacji DROW MRiRW
  • zmiany w Planie działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 w części dotyczącej sekretariatów regionalnych KSOW województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego - prezentacja p. Izabeli Kurek z Wydziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Komunikacji DROW MRiRW

Pani Magdalena Nowicka, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała zebranych z założeniami do nowego programu na lata 2014-2020 - prezentacja.

Pani Beata Szybińska - kierownik Zespołu Koordynacji KSOW FAPA omówiła współpracę międzynarodową i ponadregionalną w ramach KSOW oraz projekty sieciujące w planie działania KSOW - prezentacja.

Informację na temat portalu KSOW i wprowadzanych zmianach zreferowała p. Dominika Długosz-Dzierżanowska z Zespołu Koordynacji KSOW FAPA prezentacja.

Zaprezentowane zostały także informacje na temat realizacji Planu działania KSOW na lata 2012-2013 prezentacja p. Izabeli Kurek z Wydziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Komunikacji DROW MRiRW - oraz funkcjonowania KSOW w dwóch regionach: mazowieckim i małopolskim. Doświadczenia województwa mazowieckiego przedstawił Pan  Piotr Marzec z Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa mazowieckiego - prezentacja, natomiast doświadczenia województwa małopolskiego zaprezentował  Pan Andrzej Bańka Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego prezentacja.

Materiały do pobrania:

Protokół - czytaj

Lista obecności - czytaj

Uchwała nr 41 - czytaj

Uchwała nr 42 - czytaj

Plan działania KSOW na lata 2012-2013 – zmieniony – pobierz plik xls plik pdf


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009