Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

Konkurs na projekty do realizacji w ramach Planu działania SC KSOW 2014-2015 - I nabór wniosków

13.01.2014

FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA FAPA
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA
PROJEKTY DO REALIZACJI
W RAMACH PLANU DZIAŁANIA KSOW NA LATA 2014-2015

 Projekty mogą dotyczyć wyłącznie poniższych działań szczegółowych zaplanowanych do realizacji w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego KSOW na lata 2014-2015:

 

Działanie nr 1

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat, w tym:

 1.1 Organizacja konkursów, olimpiad w celu wyłonienia najlepszych zrealizowanych inicjatyw, działań i projektów na obszarach wiejskich.

 1.2 Organizacja krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań poświęconych identyfikacji i analizie możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

 1.3. Organizacja szkoleń, warsztatów na temat dobrych praktyk, projektów innowacyjnych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

 

 Działanie nr 3

 Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania, w szczególności:

 3.1. Organizacja szkoleń, seminariów, badań, warsztatów, konkursów i publikacji na rzecz Lokalnych Grup Działania.

 3.2. Badania, analizy i publikacje na rzecz Lokalnych Grup Działania.

Działanie nr 6

 Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej, w szczególności:

  6.1. Organizacja targów, działania informacyjno-promocyjne oraz udział w wydarzeniach targowo-wystawienniczych o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich w kraju i zagranicą.

6.2.Współpraca międzyinstytucjonalna, międzynarodowa w zakresie polityki rozwoju obszarów wiejskich.

 

Działanie nr 7

 Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

 7.1 Badania, analizy i ekspertyzy dotyczące wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich

Planowany okres realizacji projektu nie może przekraczać 6 miesięcy.

W związku z zakończeniem okresu programowania na lata 2007 -2013, w roku 2015 r. przewiduje się głównie sprawozdawczość i rozliczanie pomocy przyznanej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej PROW na lata 2007 -2013, w tym środków przeznaczonych na realizację Planu działania KSOW.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumnety do pobrania

Wnioski należy składać na formularzu załączonym do ogłoszenia wraz z wersją elektroniczną na dowolnym nośniku danych.

Wykonawca do projektu zgłaszanego niniejszym wnioskiem zostanie wyłoniony w trybie konkurencyjnym, w tym w szczególności w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Termin składania wniosków: od 28 stycznia do 10 lutego 2014 r.


Portale regionalne
mapa

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009