Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Innowacje w rolnictwie - cykl filmów

12.03.2015

"Innowacje w rolnictwie" to cykl filmów prezentujących ciekawe przedsięwzięcia zrealizowane na obszarach wiejskich, służące rozwojowi przedsiębiorczości oraz ochronie środowiska naturalnego. Wywiadów do filmów udzielili rolnicy oraz przedsiębiorcy, którzy nie bali się podjąć nowych wyzwań, odnieśli sukces i mogą stanowić wzór przedsiębiorczości dla innych. W odcinkach pokazane zostały dobre, a do tego innowacyjne praktyki, mające zastosowanie w polskich gospodarstwach rolnych - działania związane z alternatywnymi działami produkcji rolnej, z produkcją żywności dobrej jakości, z innowacyjnymi metodami produkcji pozwalającej na ochronę bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym oraz innowacje związane z ochroną klimatu poprzez zastosowanie alternatywnych źródeł energii. Filmy, dzięki treściom edukacyjnym w nich zawartych, to także ciekawy materiał do wykorzystania podczas szkoleń dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

Cykl pokazuje również to, jak zmieniają się obszary wiejskie dzięki środkom unijnym, w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wszystkie filmy z cyklu "Innowacje w rolnictwie" można obejrzeć w zakładce Multimedia na stronie: http://ksow.pl/biblioteka-ksow/mulitmedia.html

Tematyka poszczególnych odcinków cyklu „Innowacje w rolnictwie”:

W odcinku przedstawiona została  m.in. technologia chowu ślimaków, wybór gatunków ślimaków do produkcji, sposób i organizacja pracy przy chowie ślimaków oraz możliwości zbytu zwierząt oraz produktów od nich pochodzących ( m.in. kawioru ze ślimaków). Wykorzystanie ślimaków na potrzeby kulinarne i kosmetyczne.

W odcinku przekazane zostały informacje o tradycji zielarstwa w Polsce i o sposobach pozyskiwania i przetwarzania ziół (uprawy zielarskie i pozyskiwanie ziół z naturalnego środowiska), a także informacje o opłacalności produkcji zielarskiej i możliwościach eksportu polskich ziół. Widz może się dowiedzieć jak wygląda ekologiczna uprawa ziół (technologia upraw), czy bardziej opłacalne są uprawy jednogatunkowe czy różnorodne gatunkowo uprawy ziół?

W programie przedstawiono rolę rolnictwa w tworzeniu i ochronie bogatych w gatunki środowisk i siedlisk, a także m.in. jaką funkcję spełniają zadrzewienia śródpolne, oczka wodne, strefy buforowe.

W programie zaprezentowane zostały polskie tradycje winiarstwa oraz działania zmierzające do jego odtworzenia. Z programu widz dowie się m.in. jak założyć i prowadzić winnice (wybór korzystnej lokalizacji, dobór gatunków, pielęgnacja roślin), jakie warunki należy spełnić aby móc być producentem wina i jakie są korzyści z produkcji własnych win (sprzedaż wina, oferta turystyczna).

W odcinku zawarte zostały informacje m.in. o rodzajach energii odnawialnej możliwej do zastosowania w gospodarstwach rolnych. Widz dowie się jakie są zyski z zastosowanego rozwiązania. W odcinku poruszony zostanie też temat - rolnik jako dostawca surowca do produkcji energii odnawialnej.

W odcinku zaprezentowany został cykl produkcyjny w uprawach szklarniowych, urządzenia i maszyny do upraw szklarniowych, a także innowacyjne rozwiązania, które wykorzystuje się w stosowanych podłożach oraz postęp biologiczny wśród uprawianych odmian.

W programie wyjaśniono na czym polega rolnictwo precyzyjne, zaprezentowano metody zbierania danych, proces analizy danych oraz podejmowania decyzji produkcyjnych. Przedstawiona została praca maszyn w uprawach rolniczych z uwzględnieniem analizy danych zebranych wcześniej oraz zaprezentowane zostały korzyści płynące z zastosowania nowych technologii.

Jakie certyfikaty krajowe i międzynarodowe może posiadać żywność produkowana przez rolnika? Jakie warunki należy spełnić aby produkty z gospodarstwa posiadały certyfikat? Czym wyróżniają się produkty z certyfikatem? Czy opłacalne jest wytworzenie produktów certyfikowanych? Jak promować produkty wysokiej jakości? Na te i wiele innych pytań, odpowiedzi znajdą Państwo w filmie „Rolnicy w systemach jakości żywienia”.

W odcinku poświęconym cydrowi pokazane zostały uprawy sadownicze i zakład przetwórczy wytwarzający niskoalkoholowe napoje z owoców. Przedstawione zostały także doświadczenia rolnika/przetwórcy w zakresie otrzymywania zezwoleń na produkcję wyrobów alkoholowych oraz odtwarzania polskiego rynku cydru. Z programu dowiemy się m.in. dlaczego produkcja cydru jest opłacalna, kiedy jest opłacalna, jaki surowiec przeznacza się na cydr?

W  programie pokazane zostały trzy rasy bydła mięsnego o najlepszym przystosowaniu do hodowli w naszym kraju. Omówione zostały również warunki utrzymania zwierząt, odporność każdej rasy, zalety hodowli. Film promuje także naturalny wypas bydła na terenach pastwiskowych unikalnych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym z zachowaniem bioróżnorodności na tym obszarze.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009