Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zaproszenie na konferencję "Rezerwy zasobów pracy w rolnictwie..."

11.05.2015

W imieniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowej konferencji

Rezerwy zasobów pracy w rolnictwie szansą rozwoju gospodarczego.
Prezentacja dobrych praktyk i nowych możliwości w zakresie mobilności zawodowej rolników i członków ich rodzin w aspekcie programów na lata 2014-2020

18-19 maja 2015, godzina 12:00

Centrum Szkoleniowe Falenty, Al. Hrabska 4, 05-090 Raszyn-Falenty

Nadrzędnym celem dwudniowej konferencji jest wypracowanie propozycji działań wspierających mobilność zawodową osób stanowiących rezerwy zasobów pracy w rolnictwie. Konferencja stanowić będzie platformę wymiany poglądów i doświadczeń podmiotów realizujących projekty na rzecz reorientacji zawodowej rolników w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jako ważnego czynnika rozwoju gospodarczego.

W trakcie konferencji przedstawimy Państwu diagnozę i możliwości wykorzystania zasobów pracy w rolnictwie, zaprezentujemy dobre praktyki w zakresie mobilności zawodowej rolników, rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz różnicowaniu działalności rolniczej.

Ponadto omówione zostaną narzędzia wspierające reorientację zawodową rolników w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowiedzą o nowych źródłach finansowania, a przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o polityce państwa wspierającej mobilność zawodową rolników.

Podczas konferencji odbędą się cztery warsztaty tematyczne podczas których uczestnicy wspólnie z ekspertami wypracują rekomendacje w zakresie podejmowania działalności aktywizacyjnej na obszarach wiejskich.

Będzie to czas na zapoznanie się oraz wymianę oczekiwań i doświadczeń, które mamy nadzieję, zaowocują szeregiem ważnych projektów przyczyniających się do rozwoju obszarów wiejskich.

Uczestnicy konferencji otrzymają komplet materiałów informacyjno-promocyjnych, wyżywienie  w trakcie dwóch dni konferencji, nocleg i transport na trasie Warszawa (Parking PKiN) - Falenty - Warszawa

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konferencji.

Rejestracja i kontakt: e-mail: psdb@psdb.com.plmarta.szemiot@wygpsdb.pl tel.: 22/492 71 03

Pobierz:

          program konferencji                   formularz zgłoszeniowy 

 

Autor: WYG PSDB

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009