Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Plan operacyjny na lata 2016-2017 zaakceptowany – relacja z II posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW

20.04.2016

Podczas drugiego posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW, które odbyło się 18 kwietnia br. w Warszawie, głównym punktem porządku obrad była dyskusja i głosowanie nad przyjęciem dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017. Grupa Robocza zaakceptowała przedłożony przez Jednostkę Centralną projekt planu składający się z następujących części:

  1. Planu Komunikacyjnego podmiotów wdrażających PROW na lata 2014-2020 (pobierz)
  2. Planu Operacyjnego Jednostek Regionalnych KSOW (pobierz)
  3. Planu Operacyjnego Instytucji Zarządzającej (pobierz)

Wszystkich partnerów sieci zgłaszających projekty do Jednostki Centralnej KSOW uprzejmie informujemy, że konkurs na operacje do realizacji w planie operacyjnym KSOW na lata 2016-2017 w części Jednostki Centralnej pozostał nierozstrzygnięty.

Spotkaniu GR ds. KSOW przewodniczył Pan Krzysztof Rodzik, Dyrektor Biura Pomocy Technicznej w MRiRW, który w imieniu wiceministra rolnictwa Pana Ryszarda Zarudzkiego oraz swoim podziękował członkom Grupy za przyjęcie planu, wyrażając nadzieję, że pozwoli on zrealizować cele stawiane przed Krajową Siecią Obszarów Wiejskich. Podkreślił, iż środki przeznaczone na Krajową Sieć Obszarów Wiejskich powinny „naprawdę trafiać w punkt i spełniać potrzeby wynikające z działalności sieci”. Jak zaznaczył, plan na lata 2016-2017 to początek działań, a w ministerstwie rozpoczęto prace nad przemodelowaniem funkcjonowania sieci w Polsce i w związku z tym wyraził nadzieję, że kolejne plany operacyjne będą jeszcze lepsze.

Projekt Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 zaprezentowali przedstawiciele Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA pełniącej funkcję Jednostki Centralnej KSOW.

Członkowie GR ds. KSOW mieli także okazje zapoznać się z opiniami trzech grup tematycznych na temat projektu planu. Przewodniczący grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, grupy tematycznej ds. podejścia LEADER oraz grupy tematycznej ds. młodzieży na obszarach wiejskich przedstawili stanowiska reprezentowanych grup oraz zapoznali zebranych z wynikami pracy ww. grup.

  • Protokół z II Posiedzenia GR ds. KSOW - pobierz
  • Uchwała Nr 8 GR ds. KSOW z dn. 18.04.2016 r. w sprawie akceptacji dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 - pobierz
  • Prezentacja Planu operacyjnego KSOW na lata 216-2017 - Dominika Długosz Dzierżanowska oraz Kamil Giemza, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA - pobierz
  • Opinia grupy tematycznej ds. podejścia LEADER - Witold Magryś, Przewodniczący GTL -pobierz
  • Informacja z prac grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - Henryk Skórnicki, Przewodniczący grupy -pobierz
  • Sprawozdanie z prac GTL - Witold Magryś, Przewodniczący GTL -pobierz
  • Dotychczasowa działalność oraz obecne obszary działania grupy tematycznej ds. młodzieży na obszarach wiejskich - Dariusz Suszyński, Przewodniczący grupy - pobierz

Galeria zdjęć - zobacz


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009