Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

PROW - posiedzenie Komitetu Monitorującego

16.12.2016

14 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (KM PROW 2007-2013), któremu przewodniczył Pan Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na posiedzenie zaproszeni zostali również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrożenie PROW 2007-2013 między innymi Centrum Doradztwa Rolniczego i wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz członkowie Grupy Zarządzającej Ewaluacją PROW 2014-2020.

Na początku 21 posiedzenia KM PROW 2007-2013 Minister Ryszard Zarudzki podsumował 10 lat pracy KM PROW 2007-2013,  jak również cały okres wdrażania PROW 2007-2013.

W ramach prac Komitet Monitorujący podjął 107 uchwał, które miały istotny wpływ na prawidłowość i przede wszystkim skuteczność wdrażanego Programu.

Minister podkreślił, iż przyjęte przez Komitet ostatnie sprawozdanie roczne będące zarazem sprawozdaniem końcowym zostało przyjęte przez KE w dniu 4 października br. a ponadto, 2 grudnia 2016 r., została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2113 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W decyzji tej rozliczono również rachunek końcowy dla Polski. Zgodnie z Decyzją, wykonanie Programu rozliczone zostało na poziomie 99,89 % budżetu EFRROW.

Podczas posiedzenia Komitetu zaprezentowane zostały wyniki oceny ex-post Programu, która podsumowuje wyniki interwencji w czterech kluczowych obszarach związanych z wdrażaniem Programu.

Na zakończenie obrad Komitetu Monitorującego Minister Ryszard Zarudzki wręczył podziękowania członkom KM PROW 2007-2013 za zaangażowanie i współpracę z MRiRW w ramach prac Komitetu, które przyczyniły się do sukcesu we wdrażaniu PROW 2007-2013.

Spotkanie było również rejestrowane i relacja z posiedzenia będzie upubliczniona - film możesz obejrzeć w Bibliotece KSOW

Dokumenty do pobrania:

Raporty z ewaluacji ex-post są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zobacz

Prezentacja ex post PROW2007-2013 - Wpływ PROW 2007-2013 na rozwój gospodarczy Polski - pobierz

Prezentacja ex post PROW2007-2013 - Wpływ PROW 2007-2013 na środowisko i klimat - pobierz

Prezentacja ex post PROW2007-2013- Wpływ PROW 2007-2013 na jakość życia na obszarach wiejskich z uwzględnieniem podejścia LEADER - pobierz

Prezentacja ex post PROW2007-2013 - Ocena Pomocy Technicznej i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - pobierz


Źródło: www.minrol.gov.pl


Portale regionalne
mapa

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009