Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

Szkolenia dla Lokalnych Grup Działania - zaproszenie

15.12.2016

Zapraszamy Lokalne Grupy Działania do wzięcia udziału w szkoleniach przygotowywanych przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W ramach projektu zrealizowany zostanie:

  • Cykl ośmiu dwudniowych warsztatów pozwalających na podniesienie kompetencji w zakresie oceny formalnej wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze szczególnym naciskiem na weryfikację biznesplanów i dokumentacji technicznej projektów inwestycyjnych
  • Cykl ośmiu dwudniowych warsztatów pozwalających na podniesienie kompetencji  w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
  • Cykl ośmiu jednodniowych warsztatów pozwalających na podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa dla wnioskodawców i skutecznej komunikacji ze społecznością lokalną;
  • Jednodniowe szkolenie dotyczące tworzenia inkubatora przetwórstwa lokalnego

Harmonogram

Zachęcamy do analizy harmonogramu, wg którego zrealizowane zostaną szkolenia. Pierwsze szkolenie odbędzie się na terenie Wielkopolski 20-21 grudnia 2016. Kolejne już w styczniu. Wszelkie informacje o terminach znajdą Państwo na stronie www.faow.org.pl Telefon kontaktowy: 602 134238

Przykładowy program szkolenia dla Sieci LGD w Wielkopolsce - zobacz

Wszystkie informacje dotyczące warsztatów/szkoleń, listy osób zakwalifikowanych na szkolenia, materiały ze szkoleń, informacje o przebiegu realizacji zadania będą umieszczane na stronie www.faow.org.pl

Rekrutacja

Rekrutację na warsztaty i szkolenie przeprowadzi FAOW  z pomocą Regionalnych Sieci, natomiast zarządzaniem całego projektu oraz obsługą bieżącą polegającą na kontakcie wykładowcami, z beneficjentami zadania oraz z Zamawiającym prowadzić będzie koordynator zadania wyznaczony przez Zarząd FAOW, a urzędujący pod adresem: ul. Smolna 34 lok. 7, 00-375 Warszawa; tel. 22 826 28 84 lub k. 602 13 42 38.

Do wszystkich LGD w Polsce zostaną wysłane zaproszenie do udziału w warsztatach/szkoleniach a kary zgłoszeniowe będą dostępne na stronie internetowej FAOW. W razie konieczności rekrutacja przeprowadzona zostanie także telefonicznie oraz poprzez instytucje współpracujące z FAOW tj: regionalne sieci LGD, PS LGD, biuro KSOW oraz Samorządy Województw. Zgłoszenia przyjmowane e:mailowo automatycznie po wypełnieniu za pomocą przycisku „wyślij” z jednoczesnym potwierdzeniem o dostarczeniu. Uczestnicy zostaną poinformowani mailem lub telefonicznie o zakwalifikowaniu się na warsztaty/szkolenia.

Podstawową zasadą rekrutacji jest obecność na szkoleniach po jednym przedstawicielu z każdego LGD.

Prezentacja - Skrót dotyczący szkoleń - pobierz

Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obejmuje zorganizowanie jednodniowego szkolenia oraz trzech cykli warsztatów rozwijających kompetencje Lokalnych Grup Działania w zakresie wykonywanych przez nie zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.


Portale regionalne
mapa

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009