Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

XL Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych

27.12.2016

W dniu 15 grudnia 2016 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się seminarium podsumowujące jubileuszowy XL Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych, promujący zdobyte doświadczenia i najlepsze stosowane praktyki.

Uroczystość rozpoczął Pan Jerzy Kozłowski - przewodniczący Głównego Sądu Konkursowego XL Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych od przywitania zaproszonych gości. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych - autorzy nagrodzonych projektów, przedstawiciele Starostw Powiatowych oraz samorządu województwa - ustawowo odpowiedzialni za wykonywanie scaleń gruntów, przedstawiciele uczelni wyższych, instytucji naukowych oraz organizacji pozarządowych, zajmujących się działalnością naukową, praktyczną i edukacyjną w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Po ogłoszeniu wyników XL Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych przez sekretarza Głównego Sądu Konkursowego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pan Krzysztof Jurgiel wręczył nagrody i dyplomy laureatom nagrodzonych projektów scaleń gruntów i założeń do projektów scaleń gruntów oraz złożył gratulacje wszystkim uczestnikom biorącym udział w XL edycji Konkursu Jakości Prac Scaleniowych.

Po wystąpieniu Ministra głos zabrał Pan Jan Łopaciuk - wiceprezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich - organizacji przeprowadzającej corocznie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konkurs Jakości Prac Scaleniowych, przedstawiciel laureatów Konkursu Pan Gustaw Korta - Dyrektor Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, a także Starostowie i Wójtowie, zaangażowani w przeprowadzenie nagrodzonych projektów scaleniowych.

Zasadniczą część seminarium stanowiły prezentacje zwycięskich projektów scaleń gruntów oraz założeń do projektów scaleń gruntów, co jest niewątpliwie ważną formą propagowania scaleń gruntów w kraju jako instytucji przyczyniającej się do poprawy struktury przestrzennej gruntów na obszarach wiejskich, zapewniającej zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi oraz ochronę środowiska naturalnego. To także możliwość systematycznego doskonalenia jakości prowadzenia prac scaleniowych, promocja najlepszych stosowanych praktyk oraz wymiana doświadczeń pomiędzy jednostkami wykonującymi projekty scaleń gruntów, często na poziomie międzynarodowym, a zdobytych przy realizacji konkretnych projektów scaleń gruntów, finansowanych głównie ze środków wspólnotowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Seminarium zostało zakończone podsumowaniem XL Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych, wymianą poglądów, wiedzy i doświadczeń uczestników spotkania, a także dyskusją na temat dalszej perspektywy realizacji prac scaleniowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Słowa kluczowe : konkursdobre praktyki


Portale regionalne
mapa

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009