Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

Relacja z 3. Rural Networks’ Assembly

29.12.2016

Trzecie Walne Zebranie Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich odbyło się 1 grudnia 2016 r. w Brukseli. W spotkaniu uczestniczyli stali przedstawiciele rożnych instytucji i organizacji – nominalnie ok. 150 osób. Jestem przedstawicielem polskich LGD. Wraz ze mną, na spotkaniu z Polski byli obecni przedstawiciele MRiRW i CDR.

Przedmiotem spotkania były następujące sprawy:

  • podsumowanie dotychczasowego funkcjonowania Sieci,
  • Deklaracja Cork 2.0 i w jaki sposób działania ENRD mogą się przyczynić do realizacji jej zapisów,
  • zastosowanie digitalizacji na obszarach wiejskich.

Szczegółowy program wraz z prezentacjami dostępne są na stronie ENRD: http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/3rd-rural-networks-assembly-meeting-20161201_pl.

Spotkanie otworzyło wystąpienie Komisarza UE ds. rolnictwa Phila Hogana. Mówca z dużą życzliwością wypowiedział się o podejściu LEADER. Zapowiedział, że Komisja Europejska będzie rozważać zastosowanie tego podejścia do innych działań w PROW. Wyraził też oczekiwanie, że w przyszłości podejściem LEADER objęte zostanie 100% obszarów wiejskich (obecnie 53%).

W ciągu roku w ramach działań ENRD odbyło się ponad 80 różnego rodzaju spotkań, konferencji i warsztatów, włączając do tego spotkania Sieci na rzecz ewaluacji i Sieci Partnerstw na rzecz Innowacji. Oprócz organizacji spotkań, konferencji i warsztatów należy także zwrócić uwagę na liczne publikacje. O ocenę dotychczasowych działań poproszono przedstawicieli Instytucji Zarządzających, Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, organizacji doradczych i innych organizacji europejskich. Podkreślano, że spotkań jest zbyt dużo i zbyt długie są raporty, które publikowane są z reguły tylko w języku angielskim. Postulowano organizację spotkań w mniejszych tematycznych grupach i publikację raportów w większej ilości języków, co pozwoliłoby na włączenie do prac większej liczby partnerów na obszarach wiejskich. Osobiście w pracach np. Podgrupy ds. Podejścia LEADER/RLKS brakuje mi przedstawicieli innych DG niż DG AGRI.

Deklaracja Cork 2.0 wypracowana została na konferencji w irlandzkim mieście Cork w dniach 5-6 września 2016 r. Powstała 20 lat po pierwszej deklaracji. Dotyczy ona kierunków rozwoju obszarów wiejskich. W najbliższym czasie będzie przetłumaczona oficjalnie na język polski – będzie więc możliwość szerszej dyskusji na jej temat. Dla mnie to dokument bardzo ogólny i choć krótki, to trochę … przegadany. Jest w nim w nim co prawda o sukcesie podejścia LEADER, podejściu oddolnym, lokalnych inicjatywach i partnerstwie, ale wszystko to jedno zdanie i pojedyncze wyrazy w pkt. 8 na 10 punktów całej Deklaracji. W głównym tekście dokumentu (tylko w preambule) nie pojawia się zwrot RLKS. Najważniejsze z działań Sieci ENRD – uproszczenie procedur pojawia się w Deklaracji dopiero w 9 punkcie. Po krótkich prezentacjach nt. Deklaracji i jej spójności z działaniami Sieci ENRD, które oczywiście występują, choć, jak wspomniałem wyżej, w innej kolejności, uczestnicy spotkania
w Brukseli podzieleni zostali na małe grupy. Pracując z przedstawicielami portugalskiej sieci obszarów wiejskich (RLKS ze wszystkich 4 funduszy na całym obszarze kraju), kolegą z LGD z Estonii i przedstawicielką europejskiej organizacji rolniczej wskazaliśmy na potrzebę szerszego zastosowania innych funduszy w RLKS i dalsze uproszczenia w realizacji PROW. Wyniki prac grup zebrane zostały na jednej tablicy i nie były podsumowywane. Być może zostaną zaprezentowane na następnym Walnym Zebraniu.

W części spotkania poświęconej digitalizacji wskazano w prezentacjach na liczne zalety zastosowania technologii informatycznych na obszarach wiejskich. Inspirującym był przykład powstania centrum komputerowego opartego o szybką sieć informatyczną (1 GB/s) w małej, oddalonej od dużych miast miejscowości Skibbereen w Irlandii. Poza podniesieniem wiedzy mieszkańców na temat informatyki i możliwościach jej zastosowania, chodziło głównie o wsparcie dla powstawania firm opartych o technologie informatyczne i powstrzymanie w ten sposób odpływu młodych osób do miast. Planuje się, że dzięki projektowi uda się w ten sposób stworzyć 500 miejsc pracy do 2020 r.

W grupie przedstawicieli LGD dyskutowaliśmy nad naszą rolą w promocji digitalizacji na obszarach wiejskich. W dużej mierze nasza rola zależna jest od tego czy na obszarach, na których funkcjonujemy, jest dostępna sieć szerokopasmowa. Tam, gdzie jest ona dostępna - możemy wspierać zastosowanie technologii informatycznych i postawanie firm w tym zakresie w ramach realizacji naszych LSR. Tam, gdzie nie ma szybkiego Internetu, możemy na razie tylko lobbować na rzecz jego jak najszybszego jego pojawienia się na obszarach wiejskich.

Krzysztof Kwatera LGD Dolina Raby 

Notatka z 3 Walnego Zebrania ENRD w dniu 1 grudnia 2016 r.


Portale regionalne
mapa

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009