Grupy Tematyczne ENRD

Punkt Kontaktowy ENRD realizuje działania tematyczne w trzech głównych obszarach polityki rozwoju obszarów wiejskich: a) konkurencyjność, b) środowisko oraz c) kwestie społeczne, a tematy poruszane to:

  • Inteligentne i konkurencyjne obszary wiejskie,
  • Ekologizacja gospodarki wiejskiej,
  • Włączenie społeczne i zmiany demograficzne,
  • Wymiana pokoleń.

Prace nad tymi zagadnieniami realizowane są za pomocą różnych form, w tym tworzenie grup tematycznych, organizowanie seminariów i warsztatów oraz opracowywanie publikacji tematycznych i innych materiałów informacyjnych.

ENRD powołała następujące grupy tematyczne, w których prace angażowani są przedstawiciele KSOW oraz ich partnerzy: