Integracja społeczna – Social inclusion

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) /European Network for Rural Development/ to struktura skupiająca interesariuszy, zainteresowanych wspieraniem osiągania optymalnych efektów polityki rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej. W ramach niej funkcjonują różne grupy tematyczne. 

Promowanie włączenia społecznego na obszarach wiejskich łączy się z Priorytetem 6 polityki rozwoju obszarów wiejskich UE „Wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”.

dr Anna Rosa, Notatka z seminarium ENRD Miejsca pracy na obszarach wiejskich, które odbyło się 27 listopada 2019 r. w Brukseli 
POBIERZ (871 KB)>