Publikacje ENRD

Wymiana informacji jest istotnym elementem działań krajowych sieci obszarów wiejskich i Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Punkt kontaktowy wydaje cyklicznie następujące wydawnictwa:

  • Europejski Magazyn na temat rozwoju obszarów wiejskich (Rural Connections) jest nowym, wydawanym od 2015 r., magazynem w ramach sieci, zajmującym się rozwojem wsi w Europie, łączącym pomysły i ludzi. Zamieszczane są w nim nie tylko wiadomości i aktualne informacje z ENRD i UE, ale również przeglądowe artykuły z perspektywy zainteresowanych stron zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, felietony, raporty i wywiady z terenu na wiodący temat oraz opis najnowszych publikacji branżowych. Czytaj: https://enrd.ec.europa.eu/en/publications-and-media/enrd-magazine
  • Przegląd Obszarów Wiejskich UE (EU Rural Review) to główna publikacja tematyczna Europejskiej Sieci. Prezentuje aktualną wiedzę i znajomość poszczególnych tematów związanych z rozwojem obszarów wiejskich w Europie. Tematyka publikacji jest bardzo różnorodna - od przedsiębiorczości na wsi i jakości żywności do zmian klimatu i włączenia społecznego. Czytaj: http://enrd.ec.europa.eu/en/publications-and-media/eu-rural-review
  • Broszury o Przykładowych Projektach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (The EAFRD Projects Brochure) poświęcone są wymianie informacji i upowszechnianiu dobrych praktyk pomiędzy partnerami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich w Europie. Każde wydanie przedstawia wybrane projekty skupione wokół konkretnego tematu, które uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich. Czytaj: http://enrd.ec.europa.eu/en/publications-and-media/eafrd-project-brochures

Publikacje ENRD dostępne są w sześciu wersjach językowych (angielskiej, hiszpańskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej i polskiej) w formie drukowanej lub pliku PDF. Aby otrzymać kopię papierową lub zaprenumerować wersję elektroniczną można to zrobić wypełniając zapotrzebowanie w zakładce SUBSCRIBE na portalu https://enrd.ec.europa.eu/home-page_pl

Jeżeli chciałbyś podzielić się z nami ciekawą historią, napisz do nas: ksow@cdr.gov.pl lub bezpośrednio do wydawcy: editor@enrd.eu