Grupa tematyczna do spraw podejścia LEADER

Grupa tematyczna do spraw podejścia LEADER została powołana do życia 12 października 2015 r. przez Grupę roboczą do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Jej głównym celem jest wymiana wiedzy tematycznej i analitycznej oraz ułatwianie współpracy pomiędzy partnerami KSOW w zakresie podejścia LEADER.

Zadania grupy obejmują w szczególności:

 1. Konsultowanie Planów operacyjnych KSOW dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla lokalnych grup działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej”.
 2. Identyfikacja dobrych praktyk i doświadczeń we wdrażaniu podejścia LEADER na poziomie krajowym oraz wymiana doświadczeń pomiędzy lokalnymi grupami działania.
 3. Identyfikacja partnerów i projektów współpracy, w których udział biorą lokalne grupy działania z Polski, monitorowanie współpracy oraz jej rozwój.
 4. Wzmacnianie potencjału osób wdrażających podejście LEADER/RLKS, w tym poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.
 5. Rekomendowanie zawartości merytorycznej dotyczącej podejścia LEADER dostępnej na stronie www.ksow.pl.
 6. Inicjowanie współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie podejścia LEADER, w szczególności opracowanie narzędzi ułatwiających wymianę wiedzy i współpracę.

W skład grupy wchodzą przedstawiciele: Polskiej Sieci LGD, MRiRW, ARiMR, JC KSOW, samorządu województw, regionalnych sieci LGD, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, KRIR, lokalnych grup działania korzystających z innych funduszy UE, lokalnych grup rybackich, organizacji pozarządowej działającej na rzecz RLKS wskazany przez FAOW, grupy roboczej ds. KSOW, grupy RLKS przy KM PROW na lata 2014-2020.

Kto jest przedstawicielem w grupie z twojego regionu? Sprawdź

Regulamin grupy Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER - pobierz

Rachunek kosztów podróży - pobierz

Posiedzenia grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER

 • XVII posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER w dniu 11 marca 2021 r. - przejdź do relacji
 • XVI posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER w dniu 20 listopada 2020 r. - przejdź do relacji
 • XV posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER w dniu 7 lipca 2020 r. - przejdź do relacji
 • XIV posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER w dniu 20 marca 2020 r. - przejdź do relacji
 • XIII posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER w dniu 5 grudnia 2019 r. - przejdź do relacji
 • XII posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER w dniu 3-4 czerwca 2019 r. - przejdź do relacji
 • XI posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER w dniu 13 marca 2019 r. - przejdź do relacji
 • X posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER w dniu 26 listopada 2018 r. - przejdź do relacji
 • IX posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER w dniu 21 czerwca 2018 r. - przejdź do relacji
 • VIII posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER w dniu 6 marca 2018 r. - przejdź do relacji
 • VII posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER w dniu 12  października 2017 r. - przejdź do relacji
 • VI posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER w dniu 27 kwietnia 2017 r. - przejdź do relacji
 • V posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER w dniach 25-26 stycznia 2017 r. - przejdź do relacji
 • IV posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER w dniu 19 września 2016 r. -przejdź do relacji
 • III posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER w dniu 10 czerwca 2016 r. - przejdź do relacji
 • II posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER w dniach 3-4 marca 2016 r. - przejdź do relacji
 • I posiedzenie grupy tematycznej do sprawpodejścia LEADER w dniu 8 stycznia 2016 r. - przejdź do relacji

Uchwały grupy tematycznej do spraw podejścia Leader

Uchwała nr 20 z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmian Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla lokalnych grup działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej”- pobierz
Uchwała nr 19 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmian Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla lokalnych grup działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej”- pobierz
Uchwała nr 18 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmian Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla lokalnych grup działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej”- pobierz

Uchwała nr 17 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla lokalnych grup działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej”, w ramach operacji własnych zgłoszonych przez jednostki wsparcia sieci - pobierz

Uchwała nr 16 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w projekcie Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla lokalnych grup działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej”- pobierz
Uchwała nr 15 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania zmian w projekcie Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla lokalnych grup działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej”- pobierz
Uchwała nr 14 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania zmian w projekcie Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla lokalnych grup działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej” - pobierz
Uchwała nr 13  z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania propozycji nowych operacji wybranych w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów KSOW – Plan operacyjny KSOW na lata 2018-2019 dla działania: „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla lokalnych grup działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej” - pobierz
Uchwała nr 12 z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania zmian w projekcie Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla lokalnych grup działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej” - pobierz
Uchwała nr 11 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania zmian w projekcie Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018 - 2019 dla działania "Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla lokalnych grup działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej"- pobierz, zał. - pobierz
Uchwała nr 10 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla lokalnych grup działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej” – pobierz, zał. - pobierz
Uchwała Nr 9 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Planie operacyjnym KSOW na lata 2016-2017 dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla lokalnych grup fziałania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej” – pobierz, zał. - pobierz
Uchwała Nr 8 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany treści uchwały nr 5 z dnia 27 kwietnia 2017 r. dot. powołania zespołu roboczego ds. proceduralnych związanych z wdrażaniem podejścia LEADER – pobierz
Uchwała Nr 7 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Planie operacyjnym KSOW na lata 2016-2017 dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla lokalnych grup działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej”- pobierz, zał. - pobierz

Uchwała nr 6 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Planie operacyjnym KSOW na lata 2016-2017 dla działania "Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla lokalnych grup działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej" - pobierz, zał. - pobierz

Uchwała nr 5 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. proceduralnych związanych z wdrażaniem podejścia LEADER - pobierz
Uchwała nr 4 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie rekomendacji potrzeb szkoleniowych lokalnych grup działania z planu działania KSOW na lata 2014-2020 - pobierz
Uchwała nr 3 z 19 września 2016 w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla lokalnych grup działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej” - pobierz
Uchwała Nr 2 z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania PO KSOW na lata 2016-2017 dla działania "Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla lokalnych grup działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej" - pobierz
Stanowisko nr 1 z 12 kwietnia 2016 w sprawie roli GTL w kształtowaniu planów operacyjnych KSOW oraz planu działania KSOW na lata 2014-2020 - pobierz
Uchwała nr 1 z dn. 8.01.2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER - pobierz

ROZWIŃZWIŃ