Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza partnerów KSOW

Fundacja Edukacji i Rozwoju "Pomorzanin"

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Adres siedziby:
zachodniopomorskie
ul. Topolowa 10 a
72-300 Rzęskowo
NIP:
8571920198
REGON:
362143839
Email:
Telefon:
667623454
Stona WWW:
Zasięg terytorialny:
regionalny
Priorytety PROW:
 • II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw
  • Usługi rolnicze
  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

 • VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:
Fundacja Edukacji i Rozwoju „Pomorzanin” została powołana w 2015 r. Obszar jej działalności statutowej obejmuje obszar całego kraju Rzeczpospolitej Polskiej, obecnie jednak, obejmuje region powiatu gryfickiego. Głównym przedmiotem działalności fundacji jest wspieranie i inicjowanie działań zwiększających efektywność i jakość kształcenia, zarówno dzieci i młodzieży, jak również osób starszych, podejmowanych na obszarach o znacznie utrudnionym dostępie do edukacji i w oparciu o nowoczesne formy edukacji a także, kształtowanie świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja opiera swoje działania na realizacji celów statutowych, miedzy innymi: -wspieranie i inicjowanie działań, które przyczyniają się do poprawy jakości i efektywności systemu edukacji i wychowania. -działalność na rzecz integracji społecznej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy i wykluczeniem społecznym, osób starszych oraz niepełnosprawnych przyczyniając się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy. -działalność wspomagająca i inicjująca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, wspólnot i społeczności lokalnych. -działania na rzecz ochrony środowiska i ekologii budujących świadomość wspólnych wartości jaką jest środowisko naturalne oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. -wspieranie i inicjowanie działań z dziedziny ratownictwa i ochrony ludności przyczyniających się do zwiększenia w społeczeństwie świadomości ochrony życia i zdrowia oraz poczucia bezpieczeństwa. -wspieranie i inicjowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Naszymi działaniami pragniemy objąć obszary wiejskie gdzie dostrzegamy braki edukacyjne i niewystarczający dostęp do edukacji zwłaszcza w dziedzinie przedsiębiorczości i możliwości działalności pozarolniczej. Korzystając z zasobów wiedzy naszych członków, pragniemy te braki niwelować.
Data rejestracji: 22.03.2019
W przypadku zmiany danych prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: ksow@cdr.gov.pl
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełniącego funkcję Jednostki Centralnej KSOW, w tym informacje o przysługującym osobom fizycznym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, dostępne są pod adresem http://ksow.pl/RODO

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa


Baza Partnerów
- formularz zgłoszeniowy

Zarejestruj się bazie partnerów KSOW

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009