Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Biblioteka

OBEJRZYJ
Wisła kulturalnie
2017

Film promujący dobre praktyki rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych rzeki Wisły. Film powstał w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” projektu „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich” , obejmującego zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym rozwijania pozarolniczych funkcji gospodarki obszarów wiejskich czterech województw - Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego i Lubelskiego, nierozerwalnie związanych z Wisłą – Królową Polskich Rzek.

OBEJRZYJ
Wisła rekreacyjnie
2017

Film promujący dobre praktyki rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych rzeki Wisły. Film powstał w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” projektu „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich” , obejmującego zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym rozwijania pozarolniczych funkcji gospodarki obszarów wiejskich czterech województw - Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego i Lubelskiego, nierozerwalnie związanych z Wisłą – Królową Polskich Rzek.

POBIERZ
Raport z realizacji operacji pn. „Zwiększenie efektywności doradztwa we wspieraniu innowacji w rolnictwie”.
Janusz Dąbrowski, Edward Matuszak
2017

Raport prezentuje badania przeprowadzone w wyniku realizacji projektu wdrażanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Poznaniu w okresie od czerwca do października 2017 roku finansowanego przez KSOW w ramach operacji pn. „Zwiększenie efektywności doradztwa we wspieraniu innowacji w rolnictwie”.

Jego zadaniem była wstępna analiza roli systemu publicznego doradztwa rolniczego w procesie transferu wiedzy w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów w Polsce.

POBIERZ
Puls Wsi, czyli Partycypacja Umacnia Lokalną Synergię Wsi
Bohdan Kamiński
2017

W publikacji zostały zaprezentowane przykłady dobrych praktyk, w tym ich „sprawcy” – liderzy i uczestnicy partycypacyjnych inicjatyw. Szczególna uwaga będzie poświęcona środkom wzmacniającym lokalną synergię – WARTOŚĆ DODANĄ uzyskaną dzięki zaangażowaniu lokalnych środowisk.

POBIERZ
Poradnik dobrych praktyk higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskim i rzemieślniczym przetwórstwie mleka
Dr Mirosław Sienkiewicz
2017

„Poradnik dobrych praktyk higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskim i rzemieślniczym przetwórstwie mleka” opisuje w sposób syntetyczny zagadnienia bezpieczeństwa i higieny produkcji podczas farmerskiego i rzemieślniczego przetwórstwa mleka na sery i inne produkty mleczarskie.

POBIERZ
Wyjazd studyjny do Portugalii w celu wymiany wiedzy z zakresu klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem suszy
Broszura informacyjna
2017

Broszura informacyjna operacji pn. „Wyjazd studyjny do Portugalii w celu wymiany wiedzy z zakresu klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem suszy"

POBIERZ
Krajowe wyniki prac badawczych oraz działań szacowania oddziaływań w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa
2017

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009