Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Biblioteka

OBEJRZYJ
Nie ma jak Polska – odcinek „Hity turystyki wiejskiej naturalnie"
2015

OBEJRZYJ
Mniszki - wieś żywotna
2015

Jeszcze do niedawna w Mniszkach straszyły zniszczone budynki gospodarskie pozostawione przez tuczarnię trzody chlewnej. Z inicjatywy Rady Sołeckiej i mieszkańców Mniszek Gmina Międzychód utworzyła w roku 2007 Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej. Wyremontowane zabytkowe budynki dawnego folwarku rodziny von Unruh dziś służą okolicznym mieszkańcom i turystom. Są tu wystawy: m.in. sprzętu gospodarstwa domowego i urządzeń do przeróbki mleka, urządzeń i sprzętu do prania, maglowania i prasowania. Organizowane są warsztaty z garncarstwa, wikliniarstwa, kowalstwa.

Na tej inwestycji, zrealizowanej w dużym stopniu za pieniądze unijne, skorzystali nie tylko turyści, ale także młodzi ludzie, którzy tu właśnie znaleźli pracę - jako moderatorzy, przewodnicy. Dzięki niej zdobywają doświadczenie, realizują swe pasje.

OBEJRZYJ
Mniszki - vital village
2015

OBEJRZYJ
Jeść z tradycją
2015

W filmie zaprezentowane zostały przykłady wykorzystania środków z PROW 2007-2013 na działania promocyjne i informacyjne związane z produktami objętymi systemami jakości żywności, zarówno unijnymi, jak i krajowymi. W ramach działania ze środków skorzystały małe zakłady oraz grupy producenckie, które mogły wydrukować ulotki promocyjne, sfinansować reklamę w publikacjach i w Internecie, a także udział w targach. Według uczestników systemów chroniących wysoką jakość produktów, te działania przyniosły wymierne korzyści. Pomoc w promocji przewidziano także w PROW 2014-2020 – jest to wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości żywności oraz wsparcie na działania informacyjno-promocyjne.

OBEJRZYJ
Polish food: back to the roots
2015

OBEJRZYJ
Naturalny chów bydła mięsnego
2015

Film pozwala na przedstawienie podstawowych informacji o tworzeniu stada bydła mięsnego w Polsce oraz systemach chowu tych zwierząt, a także o najbardziej popularnych rasach utrzymywanych w naszym kraju. Można dowiedzieć się również z niego o programie „Podkarpacki naturalny wypas”, który jest jedynym takim programem finansowanym z budżetu województwa. Jego celem jest zachowanie spadku pogłowia bydła mięsnego. Prowadzona jest także promocja, dzięki której dąży się do zwiększenia spożycia tego gatunku mięsa. Naturalny wypas, w tym na terenach Natura 2000, ma także wpływ na zachowanie bioróżnorodności, korzystnie oddziałując np. na siedliska rzadkich ptaków.

OBEJRZYJ
Flagship welcoming video
2015

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009