Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Biblioteka

OBEJRZYJ
Polish food: back to the roots
2015

OBEJRZYJ
Naturalny chów bydła mięsnego
2015

Film pozwala na przedstawienie podstawowych informacji o tworzeniu stada bydła mięsnego w Polsce oraz systemach chowu tych zwierząt, a także o najbardziej popularnych rasach utrzymywanych w naszym kraju. Można dowiedzieć się również z niego o programie „Podkarpacki naturalny wypas”, który jest jedynym takim programem finansowanym z budżetu województwa. Jego celem jest zachowanie spadku pogłowia bydła mięsnego. Prowadzona jest także promocja, dzięki której dąży się do zwiększenia spożycia tego gatunku mięsa. Naturalny wypas, w tym na terenach Natura 2000, ma także wpływ na zachowanie bioróżnorodności, korzystnie oddziałując np. na siedliska rzadkich ptaków.

OBEJRZYJ
Flagship welcoming video
2015

POBIERZ
Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych
2015

W publikacji zaprezentowane zostały Zagrody Edukacyjne skupione w sieci gospodarstw edukacyjnych zlokalizowanych na terenach wiejskich całej Polski. Na Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych, prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, składają się obecnie już 182 gospodarstwa edukacyjne. W publikacji znalazły się podstawowe informacje o nich, dotyczące prowadzonych programów edukacyjnych
i specjalizacji.

POBIERZ
Stan i perspektywy spółdzielczości wiejskiej w Polsce
2015

W publikacji prześledzony jest rozwój idei spółdzielczości oraz jej praktyczne wykorzystanie do tworzenia nowych form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz podnoszenia konkurencyjności gospodarstw rolnych. W opracowaniu zaprezentowano także opinie dotyczące stanu i perspektyw rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce ─ w ocenie rolników, członków zarządów spółdzielni oraz kadry zarządzającej publicznymi jednostkami doradztwa rolniczego.

OBEJRZYJ
Mobilność - szansą na sukces
2015

Kiedy myślimy o osobie bezrobotnej, nasuwa nam się obraz kogoś w średnim lub podeszłym wieku, z reguły mieszkającego na wsi lub w małym mieście, słabo wykształconego, o niskich, bądź wąskich kwalifikacjach, nie potrafiącego sprostać konkurencji na rynku pracy, zmuszonego do trwałej zmiany stylu życia z powodu gwałtownego obniżenia poziomu dochodów. Okazuje się jednak, że największe problemy ze znalezieniem pracy mają ludzie młodzi, którzy nie ukończyli jeszcze 25. roku życia zwłaszcza ci mieszkający na wsi lub w małych miastach. Jednym z powodów jest utrudniony dostęp do informacji. Mogą temu zaradzić Mobilne Centra informacji Zawodowej OHP. Docierają wszędzie, także do wsi i małych miasteczek, prowadzą usługi poradnictwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W programie pokazujemy jak działa takie centrum i w jaki sposób młodzi ludzi mogą z niego korzystać.

OBEJRZYJ
Mobility - A Chance For Success
2015

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009