Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza projektów

Artystycznie i apetycznie, czyli sztuka na gościnnym stole
KONTEKST I CELE PROJEKTU
Projekt pt. „Artystycznie i apetycznie, czyli sztuka na gościnnym stole” zakładał organizację zajęć warsztatowych dla rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli KGW, przedstawicieli LGD oraz doradców z Województwa Małopolskiego. Podczas organizacji zajęć warsztatowych zwrócono uwagę na nowoczesne wzorce i techniki dekorowania potraw i nakrywania gościnnego stołu. Przeprowadzono 3 dwudniowe warsztaty, z tematyki dotyczącej aranżacji gościnnego stołu, wykonywania ozdób okolicznościowych oraz techniki carvingu i zdobienia pierników.
ZREALIZOWANE DZIAŁANIA
Operacja polegała na zrealizowaniu cyklu dwudniowych warsztatów przeprowadzonych, w powiecie gorlickim w dniach 08,09.08.2017r. w siedzibie Stowarzyszenia „Skrawek Nieba” Łosie 92 dla 15 osób, w powiecie nowosądeckim w dniach 23,24.08.2017r. w Gospodarstwie Pasiecznym „Sądecki Bartnik” Stróże 235 dla 15 osób, oraz w powiecie nowotarskim w dniach 19,20.09.2017r. w Willi „Jasna” w Czorsztynie dla 15 osób, w sumie dla 45 osób.

Celem projektu było również wpłynięcie na zwiększenie aktywności uczestniczek w poszukiwaniu pozarolniczych źródeł dochodów wykorzystując zdobyte umiejętności.

 

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI
Dzięki prowadzonym warsztatom przeszkolono 45 osób w zakresie nowoczesnych technik sztuki dekoracji potraw i aranżacji gościnnego stołu.  Zdobyte umiejętności podczas warsztatów przyczyniły się do uatrakcyjnienia oferty agroturystycznej oraz podniesienia, jakości usług. Aranżacje stołu gościnnego dostosowane do pory roku i oryginalne dekoracje potraw nie tylko umilą pobyt gościom, ale posłużą też do reklamy oferty gospodarstwa na stronach internetowych i w folderach. Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich praktyczne zdobyte umiejętności wykorzystają w dekorowaniu stołów i potraw podczas konkursów potraw regionalnych, targów, festynów, dożynek, oraz gminnych imprez promocyjnych. Zrealizowany projekt przyczynił się do zwiększenie świadomości uczestników warsztatów związanych z możliwością uzyskiwania pozarolniczych dodatkowych dochodów poprzez:
  • sprzedaż ozdób okolicznościowych, własnoręcznie wykonanych w okresie przedświątecznym na kiermaszach, targach,

  • możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej związanej z usługami cateringu,

Przedstawiciele LGD, doradcy MODR zdobyte umiejętności podczas warsztatów przekażą innym osobom na organizowanych szkoleniach, kursach, spotkaniach.

Uczestniczki warsztatów zdobyte umiejętności wykonywania ozdób oraz stroików okolicznościowych wykorzystały do tworzenia oryginalnych wieńców dożynkowych prezentowanych podczas dożynek gminnych.

Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich na stoiskach organizowanych podczas festynów i dożynek gminnych prezentowały potrawy udekorowane techniką carvingu.

Podczas warsztatów nawiązała się współpraca, pomiędzy Kołami Gospodyń Wiejskich, właścicielami gospodarstw agroturystycznych, przedstawicielami LGD w organizowaniu w przyszłości wspólnych, lokalnych przedsięwzięć.

Operacja zasługuje na miano dobrej praktyki, gdyż podobne zajęcia warsztatowe można przeprowadzić w innych powiatach, w których rozwija się turystyka wiejska i agroturystyka, działają prężnie Koła Gospodyń Wiejskich.

Dzięki takim praktykom możliwe jest nawiązywanie współpracy pomiędzy różnymi organizacjami, a także osobami fizycznymi z terenów wiejskich. Operacja była przykładem ukazującym poczucie tożsamości lokalnej i kulturowej uczestniczek projektu, a także budowanie dalszych relacji społecznych opartych na bogatej tradycji i kulturze.

Beneficjent Małopolska Izba Rolnicza
Os. Krakowiaków 45a/15, 31-964 Kraków
Tel: 12 643 17 62
WWW: www.mir.krakow.pl
E-mail:
Program operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Priorytet PROW:
II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw
Działanie PROW:
M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)
Termin i miejsce realizacji Termin realizacji projektu: maj 2017 - październik 2017
Zasięg lokalny - małopolskie
Koszt projektu
Całkowity koszt projektu:
13 430,94
w tym środki z UE:
7 586,19
z budżetu państwa:
4 336,16
z budżetu samorządów:
0,00
środki prywatne:
0,00
inne:
1 508,59

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009