Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

"Wielkie SER-wowanie" - Promocja serów, produktów mlecznych i innych, wytworzonych lokalnie, jako element zrównoważonego rozwoju gospodarstw farmerskich

Partner wiodący: Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych

Realizacja operacji rozpoczyna się: w dniu 01 kwietnia 2019 r. i kończy się w dniu 20 października 2019 r.

Kwota dofinansowania:  102 726 zł

Celem głównym operacji jest wspieranie rozwoju w zakresie serowarstwa poprzez podnoszenie wiedzy i umiejętności w obszarze lokalnego przetwórstwa, zachęcanie do tworzenia partnerstw podejmujących wspólne innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie produkcji, promocji, certyfikacji i wprowadzania do obrotu regionalnej żywności wysokiej jakości.

Cele szczegółowe operacji:

  • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie małego przetwórstwa farmerskiego i zagrodowego u 40 osób.
  • Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie systemów jakości żywności i krótkich łańcuchów dostaw u 40 osób.
  • Zapoznanie 40 uczestników z innowacyjnymi rozwiązaniami w przetwórstwie mleka i wprowadzania do obrotu produktów mlecznych.
  • Pokazanie 40 uczestnikom możliwości tworzenia sieci kontaktów.
  • Wymiana wiedzy fachowej, umiejętności oraz dobrych praktyk pomiędzy podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich uczestniczącymi w warsztatach - 40 osób.
  • Wskazanie konsumentowi końcowemu bezpośredniego źródła sprzedaży produktów z gospodarstwa rolnego i małego przetwórstwa oraz innych usług i artykułów od rolników na stoiskach podczas targów „Wielkie SER-wowanie”.

Formy realizacji operacji: szkolenie, konferencja, targi i posty w Internecie.

Operacja skierowana jest do:

Grupą docelową szkolenia oraz konferencji są osoby które związane są zawodowo z wytwarzaniem serów i innych produktów w gospodarstwach rodzinnych lub też są zainteresowane rozwojem w tej branży - do 50 osób.

Grupę docelową targów stanowi każdy potencjalny nabywca produktów wytworzonych lokalnie. Zakłada się, iż ze względu na realizację wydarzenia we Wrocławiu jest to mieszkaniec województwa dolnośląskiego i ościennych, zainteresowany prawidłowym odżywianiem, zakupem produktów wytworzonych lokalnie i o wysokiej jakości potwierdzonej stosownym certyfikatem.

Grupę docelową publikacji w Internecie stanowi dowolny obywatel posługujący się językiem polskim, zainteresowany tematyką żywności wytworzonej lokalnie, rozwoju obszarów wiejskich, zakupu produktów lokalnych, ograniczenia negatywnego wpływu zjawiska globalizacji.


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009