Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Pozostałe informacje

Łagodzenie zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych jako pasz

02.02.2012

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pasz – FEFAC opublikowało 18 stycznia br. oświadczenie, w którym ocenia pozytywnie plan poluzowania w pewnych, określonych przypadkach, tj. dla nie przeżuwaczy pod warunkiem skarmiania krzyżowego, sięgającego jeszcze 2001 roku zakazu stosowania w paszach mączek mięsno-kostnych. Zakaz stosowania mączek dla przeżuwaczy będzie utrzymany.

W lipcu 2010 roku Komisja zaprezentowała Mapę Drogową II dot. zapobieganiu BSE, w której oceniła jako skuteczną walkę w celu zapobiegania chorobie „szalonych krów” oraz zdecydowała o poluzowaniu zakazu pod warunkiem opracowania nowych testów PCR, które umożliwiłyby rozróżnianie mączek różnego pochodzenia. FEFAC zwraca uwagę na możliwość zanieczyszczenia mączek w procesie produkcyjnym, co może być nieuniknione i wzywa do ustalenia dopuszczalnej ilości zanieczyszczeń w paszach. FEFAC proponuje również, aby w pierwszym etapie umożliwiono stosowanie mączek nie przeżuwaczy w paszach dla ryb hodowlanych.

W lipcu 2011 r. PE przegłosował propozycję stopniowego zawieszenia zakazu użycia białek zwierzęcych (PAP) w paszach dla zwierząt poza przeżuwaczami (trzoda chlewna, drób i ryby). Warunkiem zmian będzie stosowanie odpowiedniego testowania oraz wprowadzenie w życie mechanizmów nadzoru. Stanowisko PE po części odzwierciedlało opinie niemieckiej członkini PE Dagmar Roth Berendt, która jest autorką raportu dotyczącego częściowego zniesienia wspomnianego zakazu, jakkolwiek zaleca w kwestii reintrodukcji mączek daleko idącą ostrożność, m. in. wyłączając skarmianie w ramach jednego gatunku. Dopuszczenie PAP może nastąpić jedynie jeśli będą zastosowane niezawodne testy dotyczące zawartości mączki konkretnego gatunku zwierząt.
PE poparł też podniesienie obowiązkowego wieku dla testowanego mięsa wołowego (pod kontem BSE) pochodzącego od zwierząt powyżej 72 miesięcy życia. W trakcie dyskusji wielu członków PE wyrażało jednak wątpliwości i obawy co do możliwości pomyłek na farmach (pomieszanie mączek pochodzących od różnych gatunków), czy zanieczyszczeń w produkcji różnych rodzajów mączek. Komisarz ds. Zdrowia Dalli poinformował, że pracuje z państwami członkowskimi nad interpretacją mięsa oddzielonego mechanicznie (MSM). W zeszłym roku w kwestii kontroli żywności i pasz Komisarz Dalli zapewniał, że Komisja wkrótce zaproponuje zestaw działań dla zapewnienia sposobu, aby informacja o kontrolach była zbierana, analizowana oraz efektywnie prezentowana na poziomie Unii.

Prawdopodobnie projekt nowych przepisów legalizujących skarmianie krzyżowe będzie dyskutowany w pierwszej połowie br. Niewykluczone, że nowe zasady mogłyby wejść w życie już w połowie roku. W 2011 roku Komisarz Dalli zapewniał, że niezbędna dla przejścia do etapu praktycznej reintrodukcji. weryfikacja narzędzi kontroli jest bliska ukończenia.

Autor: FAMMU/FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009