Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek owoców i warzyw

Dostosowujemy wymogi w eksporcie do Rosji

13.06.2012

Z uwagi na utrzymujące się rozbieżności w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w produktach pochodzenia roślinnego pomiędzy normami Federacji Rosyjskiej a Unii Europejskiej, Instytut Ogrodnictwa opracował specjalny program ochrony jabłoni. Program jest kolejną aktualizacją opracowanych w 2011 roku, w ramach systemu jakości żywności "Integrowana Produkcja", programów ochrony uwzględniających normy Federacji Rosyjskiej. Przygotowanie programu zainicjowały: Departament Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a wykonanie zlecono Instytutowi Ogrodnictwa w Skierniewicach. Wszystkie materiały zebrane zostały w specjalnym programie o nazwie „Program Ochrony Jabłoni – dla produkujących owoce na rynek Federacji Rosyjskiej”. Program ten dostępny jest na stronie internetowej Instytutu Ogrodnictwa www.inhort.pl.

Towarowa produkcja wysokiej jakości płodów rolnych, w tym także owoców, oraz uzyskiwanie odpowiedniej wielkości plonów są w decydującym stopniu uzależnione od skutecznej ich ochrony. Jednak jakość owoców to nie tylko ich atrakcyjny wygląd, ale także wartości smakowe i gwarancja, że nie zawierają substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumenta. Dotyczy to przede wszystkim chemicznych środków ochrony roślin stosowanych w procesie uprawy różnych gatunków roślin sadowniczych. W dbałości o to zostały opracowane specjalne normy, które wskazują, jakie mogą być najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) poszczególnych substancji aktywnych zawartych w środkach ochrony roślin. Obecnie w zależności od obowiązujących w danym państwie przepisów, wartości te mogą się różnić albo niektóre substancje czynne zawarte w środkach ochrony roślin mogą być wogóle nieakceptowane. W zasadzie w polskim eksporcie produktów ogrodnictwa strona rosyjska zastrzeżenia zgłaszała do tej pory jedynie w wypadku jabłek, takich zastrzeżeń nie odnotowano natomiast w przypadku eksportowanych polskich warzyw.

Konieczność uaktualnienia programu ochrony dla polskich producentów związana jest przede wszystkim ze stale zmieniającym się asortymentem wprowadzanych do obrotu środków ochrony roślin oraz uwzględnieniem uzyskanych dotychczas wyników analiz laboratoryjnych owoców i warzyw w odniesieniu do pozostałości środków ochrony roślin, prowadzonych miedzy innymi przez Instytut Ogrodnictwa. Stworzenie takiego programu jest inicjatywą polegającą na przekazaniu polskim sadownikom informacji, w jaki sposób wykorzystując dostępne metody i wiedzę wyprodukować owoce uwzględniające bardzo restrykcyjne normy bezpieczeństwa żywności obowiązujące w Federacji Rosyjskiej. W omawianym opracowaniu uwzględniono najnowsze, obowiązujące normy rosyjskie, z uwzględnieniem zaleceń dotyczących ostatnich terminów stosowania środków chemicznych oraz liczby zabiegów w sezonie. Co ciekawe program ten powstał tylko i wyłącznie z polskiej inicjatywy w celu możliwości szybkiej reakcji na wykrywane przez stronę rosyjską nieprawidłowości a co za tym idzie na szybką reakcję w przypadku sankcji nakładanych na polskich producentów. W minionym roku dobrowolnie z programem zapoznały się stowarzyszenia eksporterów oraz zrzeszenia polskich dawkowników co między innymi zaowocowało  poprawą wyników badań żywności eksportowanej na wschód. Co ciekawe, przed wprowadzenie programu około 76% badanych partii polskich produktów ogrodnictwa spełniało kryteria wymagane przez stronę rosyjską, podczas gdy po wdrożeniu głównych jego zaleceń już około 84% przebadanych partii było kwalifikowane jako zgodne.

Omówiony program zawiera przede wszystkim wykazy środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w uprawie jabłoni z uwzględnieniem polecanej dawki, w tym środków owadobójczych i roztoczobójczych, środków zabezpieczających rośliny przed zwierzyną łowną, środków gryzoniobójczych, czy grzybobójczych, a także szczegółowe zalecenia dotyczące ochrony jabłoni.

 

Autor: Dagmara Długokęcka – FAMMU/FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009